Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Kalkulatory 2024

Zakończyliśmy standardowy dla początku każdego nowego roku proces aktualizacji naszego pakietu kalkulatorów i weryfikatorów dla firm, dostosowując go do stanu prawnego obowiązującego od początku roku 2024. Uaktualnienie objęło:

Zakres zmian ściśle merytorycznych jest dość ograniczony ze względu na niewielkie zmiany legislacyjne wchodzące w życie z początkiem br. W przypadku kalkulatorów dotyczy on następujących komponentów:

W kalkulatorach wynagrodzeń w wersji online pozostawiliśmy osobne wersje dla lat 2023 i 2024. W wersji dla Windows dostarczamy wraz z nimi nie tylko bieżące, ale również przeszłe zestawy parametrów począwszy od roku 2022, tj. od ostatniej dużej zmiany w logice obliczania wynagrodzeń.

Poprzedni rok 2023 przyniósł wiele zmian w naszym pakiecie kalkulatorów i weryfikatorów dla firm, choć również wówczas w niewielkim tylko stopniu wynikały one ze zmian przepisów. W znacznie większej mierze była to kwestia poszerzenia zarówno funkcjonalności jak i liczby składników pakietu. Ten kierunek zachowany zostanie w mniejszym lub większym stopniu również w roku 2024 ‐ użytkownicy mogą spodziewać się m.in. nowych komponentów. Stopniowej rozbudowie ulega też sekcja istotnych parametrów potrzebnych do prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej.