Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.6
DuoKomp Kalkulatory - odsetki podatkowe i ustawowe, wynagrodzenia, amortyzacja, weryfikatory

DUOKOMP KALKULATORY - AKTUALNOŚCI

06-05-2022 | Aktualizacja kalkulatorów i tabel odsetkowych

Ze względu na obowiązujące od dn. 6 maja br. nowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, zaktualizowaliśmy kalkulatory odsetek ustawowych i podatkowych oraz tabele odsetkowe na stronach z parametrami.

12-01-2022 | DuoKomp Kalkulatory 2022

Udostępniliśmy nową wersję kalkulatorów uwzględniającą zmiany legislacyjne obowiązujące od początku stycznia 2022 r. Aktualizacja dotyczy w praktyce następujących narzędzi:

  • Kalkulator wynagrodzeń z umowy o pracę,
  • Kalkulator wynagrodzeń cywilnoprawnych,
  • Kalkulator odsetek ustawowych (zmiana stóp procentowych z 5.01.2022).

Należy przy tym zakładać, że w ciągu najbliższych tygodni niemal pewne są kolejne aktualizacje. Pomijając nawet częste zmiany stóp procentowych NBP wpływające na stawki odsetek, bardzo dużo wątpliwości, problemów, ale też wciąż nawarstwiających się zmian legislacyjnych dostarcza tzw. "nowy ład". Dlatego stosownie do potrzeb będziemy nadal aktualizować trzy wyżej wymienione narzędzia.

Aktualizacją objęte są jak w każdym wypadku zarówno wersja on-line jak i programy dla systemu Windows. Nowe, aktualnie obowiązujące informacje zawierają również strony z parametrami.