Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.5

Kalkulator odsetek ustawowych on-line

Kalkulator służy do obliczania wysokości odsetek od zobowiązań prywatnoprawnych, gdy mają zastosowanie stawki odsetek określone przepisami wydanymi na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Ustawienia
Pierwszy dzień:

Ostatni dzień:

Należność główna:

Rodzaj odsetek:
kapitałowe
za opóźnienie


Kwota odsetek (bez zaokrągleń):  
Początek
Koniec
Kwota
Stawka
Dni

Kalkulator odsetek ustawowych - Pomoc