Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 8.3
DuoKomp Księga Podatkowa 2017 - kpir, vat, amortyzacja, lista płac

DuoKomp Księga Podatkowa 2022 JPK - AKTUALNOŚCI

15-07-2022 | DuoKomp Ksiega Podatkowa 2022 wersja 8.3

Opublikowaliśmy nową wersję programu Księga Podatkowa kompatybilną ze zmianami w przepisach obowiązującymi od 1 lipca 2022 r. – w zakresie obliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby zapewnić możliwość w pełni automatycznego obliczania tych wartości na podstawie aktualnie obowiązujących parametrów i algorytmów, należy dokonać aktualizacji programu.

Dodatkowo instalator programu zawiera najnowsze obowiązujące wersje naszych kalkulatorów odsetkowych i płacowych.

30-05-2022 | DuoKomp Ksiega Podatkowa 2022 wersja 8.2

Opublikowaliśmy wersję Księgi Podatkowej kompatybilną w zakresie importu danych sprzedażowych z programem Sprzedaż i Magazyn 1.6.3 oraz Proste Faktury 3.8.1. Użytkownicy korzystający zarówno z Księgi Podatkowej oraz wybranego programu sprzedażowego i wymieniający pomiędzy nimi dane, powinni zweryfikować posiadane ich wersje i w razie potrzeby dokonać odpowiednich aktualizacji.

07-02-2022 | DuoKomp Ksiega Podatkowa 2022

Udostępniliśmy do pobrania i aktualizacji nową wersję programu DuoKomp Księga Podatkowa uwzględniającą zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem 2022 roku. Kluczowe obszary aktualizacji to:

  • obliczanie i rozliczanie składki zdrowotnej oraz tzw. “ulgi dla klasy średniej” po stronie przedsiębiorcy,
  • obliczanie składników wynagrodzeń pracowniczych wg nowych zasad, w szczególności w zakresie składki zdrowotnej oraz tzw. “ulgi dla klasy średniej”,
  • wsparcie dla struktur JPK-V7M/K w wersjach obowiązujących od początku 2022 r.,
  • kompatybilność w zakresie importu danych sprzedażowych z programami Proste Faktury 3.8 oraz Sprzedaż i Magazyn 1.6.1.

Aby uzyskać bardziej wyczerpujące informacje nt. zakresu aktualizacji, jej zasad oraz cennika nowej wersji, zapraszamy do artykułu w archiwum naszego newslettera:

Archiwum aktualności