Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 9.0

DuoKomp Księga Podatkowa 2023 JPK - Cennik

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Poniższy cennik obowiązuje od dnia 16 lutego 2023 r.

Rodzaj licencji* Cena BRUTTO**
Nowy użytkownik
lub użytkownik edycji starszej niż 2022
240,00
Użytkownik edycji 2022 aktualizujący do edycji 2023 160,00

Licencja udzielana jest dla określonego podmiotu, dlatego program „blokowany” jest NIP-em użytkownika. Nie ma natomiast ograniczeń co do ilości stanowisk komputerowych na których program zostanie zainstalowany.

* Klucze aktywacyjne do programu DuoKomp Księga Podatkowa 2023 JPK są ważne bezterminowo, ale nie uprawniają automatycznie do używania przyszłych wersji z edycji np. 2021 i kolejnych! Zgodnie ze swoją nazwą program jest dostosowany do stanu prawnego w takim a nie innym roku podatkowym, więc chociaż będzie on działał również w latach kolejnych, to może nie nadawać się do prowadzenia wówczas nowych księgowań i rozliczeń!

** Podane kwoty są faktyczną ceną do zapłaty bez względu na inne okoliczności, w tym podatkowe. Jeżeli w związku z transakcją na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w kraju jego rejestracji, wówczas zostaje on ujęty w podanych kwotach.