Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK - PROGRAM

Wymagania: System operacyjny Windows 7/8/10/11. Program działa lokalnie na komputerze, na którym został zainstalowany, jednak wybrane funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

Licencja: SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Instalator: Samowykonywalny pakiet - 19,3MB - POBIERZ PROGRAM

Archiwalne wersje programu:


Szczegółowa lista opcji programu:


Przykładowe zrzuty ekranu. Demonstrują one wybrane funkcje aplikacji.

Główne okno programu DuoKomp Księga Podatkowa Podatkowe księgi przychodów i rozchodów JPK-V7 Rejestry VAT Podatkowa księga przychodów i rozchodów - widok główny Podatkowa księga przychodów i rozchodów - edycja wpisu Podatkowa księga przychodów i rozchodów - zintegrowane księgowanie VAT Składki ubezpieczeniowe i opcje opodatkowania Obliczanie miesięcznej składki zdrowotnej Import danych z programów Proste Faktury i Sprzedaż i Magazyn JPK-PKPIR Środki trwałe i amortyzacja Wynagrodzenia i lista płac Archiwizacja lokalna Zdalny magazyn danych