Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 8.4

DuoKomp Księga Podatkowa 2022 JPK - PROGRAM

Wymagania: System operacyjny Windows Vista/7/8/10. Program działa lokalnie na komputerze, na którym został zainstalowany, jednak wybrane funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

Licencja: SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Instalator: Samowykonywalny pakiet - 17,9MB - POBIERZ PROGRAM

Archiwalne wersje programu:


Szczegółowa lista opcji programu:


Przykładowe zrzuty ekranu. Demonstrują one wybrane funkcje aplikacji.

Główne okno programu DuoKomp Księga Podatkowa Główne okno programu DuoKomp Księga Podatkowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rejestry VAT Deklaracja VAT-7 Raport roczny Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja) Ewidencja wyposażenia Kopia online Kalkulatory podatkowe, odstekowe i płacowe Import danych z programu Proste Faktury Dowody wewnętrzne Ustawienia programu DuoKomp Księga Podatkowa Lista płac Lista płac