Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY

Parametry wynagrodzeń 2024

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2024. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy
Stawka I przedziału skali12% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek3 600 / rok
300 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe234 720,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe19 560,00 zł
Wypadkowe 1,67% podstawy
Zdrowotne9% podstawy 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (do 30.06.2024)4 242,00 zł 
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (od 01.07.2024)4 300,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

Parametry wynagrodzeń 2023

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2023. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy
Stawka I przedziału skali12% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek3 600 / rok
300 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe208 050,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe17 337,50 zł
Wypadkowe 1,67% podstawy
Zdrowotne9% podstawy 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (do 30.06.2023)3 490,00 zł 
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (od 01.07.2023)3 600,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

Parametry wynagrodzeń 2022

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2022. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy do 30.06.2022
Stawka I przedziału skali17% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek5 100 / rok
425 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali17% - 5 100 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 15 300 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Podatek dochodowy od 01.07.2022
Stawka I przedziału skali12% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek3 600 / rok
300 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ulga dla klasy średniej do 30.06.2022
Przychód
68 412 zł do 102 588 zł / rok
(przychód × 6,68% - 4 566 zł) / 0,17 
Przychód
ponad 102 588 zł do 133 692 zł / rok
(przychód × -7,35% + 9 829 zł) / 0,17 
Przychód
5 701 zł do 8 549 zł / miesiąc
(przychód × 6,68% - 380,50 zł) / 0,17 
Przychód
ponad 8 549 zł do 11 141 zł / miesiąc
(przychód × -7,35% + 819,08 zł) / 0,17 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe177 660,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe14 805,00 zł
Wypadkowe 1,67% podstawy
Zdrowotne9% podstawy 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto3 010,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

Kalkulatory

do góry