Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.7

DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY

Parametry wynagrodzeń 2023

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2023. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy
Stawka I przedziału skali12% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek3 600 / rok
300 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ubezpieczenia społeczne
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe208 050,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe17 337,50 zł
Wypadkowe 1,67% podstawy
Ubezpieczenie zdrowotne
Pracownik i zleceniobiorca9% podstawy 
Działalność gosp. wg skali9% podstawy 
Działalność gosp. liniowo4,9% podstawy 
Działalność gosp. liniowo - skł. zdrow. odliczalna od dochodu10 200,00 zł 
Działalność gosp. - miesięczna składka minimalna (do 30.06)314,10 zł 
Działalność gosp. - miesięczna składka minimalna (od 01.07)324,00 zł 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (do 30.06)3 490,00 zł 
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (od 01.07)3 600,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

Parametry wynagrodzeń 2022

Poniższa tabela przedstawia parametry wykorzystywane podczas wyliczania podatkowo-ubezpieczeniowych składników wynagrodzeń obowiązujące w roku 2022. Prosimy jednak pamiętać, że w niektórych wypadkach są to jedynie najbardziej typowe i domyślne opcje, które czasami mogą ulegać zmianom.

ParametrZatrudnionyPracodawca
Podatek dochodowy do 30.06.2022
Stawka I przedziału skali17% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek5 100 / rok
425 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali17% - 5 100 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 15 300 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Podatek dochodowy od 01.07.2022
Stawka I przedziału skali12% 
Stawka II przedziału skali32% 
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł 
Kwota zmniejszająca podatek3 600 / rok
300 zł / m-c
 
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł 
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik w m-scu zamieszakania
250 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
pracownik poza m-scem zamieszakania
300 zł / m-c 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa zlecenia
20% przychodu 
Koszty uzyskania przychodu -
umowa o dzieło
50% przychodu 
Ulga dla klasy średniej do 30.06.2022
Przychód
68 412 zł do 102 588 zł / rok
(przychód × 6,68% - 4 566 zł) / 0,17 
Przychód
ponad 102 588 zł do 133 692 zł / rok
(przychód × -7,35% + 9 829 zł) / 0,17 
Przychód
5 701 zł do 8 549 zł / miesiąc
(przychód × 6,68% - 380,50 zł) / 0,17 
Przychód
ponad 8 549 zł do 11 141 zł / miesiąc
(przychód × -7,35% + 819,08 zł) / 0,17 
Ubezpieczenia społeczne
Emerytalne9,76% podstawy9,76% podstawy
Rentowe1,5% podstawy6,5% podstawy
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe177 660,00 zł
Chorobowe2,45% podstawy 
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe14 805,00 zł
Wypadkowe 1,67% podstawy
Ubezpieczenie zdrowotne
Pracownik i zleceniobiorca9% podstawy 
Działalność gosp. wg skali9% podstawy 
Działalność gosp. liniowo4,9% podstawy 
Działalność gosp. - miesięczna składka minimalna270,90 zł 
Pozostałe
Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto3 010,00 zł 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2,45% podstawy
Fundusz Pracy 0,1% podstawy
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5% podstawy

Kalkulatory

do góry