Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.7

Opublikowaliśmy nową wersję programu, wprowadzającą dostosowania do zmian w przepisach obowiązujących od 1 stycznia br., jak również kilka innych użytecznych modyfikacji. Zmiany obejmują:

  • Możliwość wprowadzenia wystawcy faktury VAT, kasowej, proforma i korygującej innego niż sprzedawca, jeśli są to formalnie lub technicznie różne podmioty,
  • Dołączony najaktualniejszy pakiet DuoKomp Kalkulatory 2016,
  • Rozszerzona informacja nt. płatności na listach wystawionych dokumentów,
  • Pakiet kilku poprawek rozwiązujących drobne błędy i/lub wpływających na wygodę korzystania z programu.

Wymieniony ogólnie pakiet poprawek rozwiązuje m.in. definitywnie zgłaszany w ostatnich tygodniach przez niektórych użytkowników problem z pobieraniem kursów walut NBP.

Instalator i więcej informacji

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Standardowa instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#updateguide

Lista zmian w poprzednich wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#changelog

Kompatybilność

W najbliższym czasie ukażą się również zaktualizowane wersje programów DuoKomp Księga Podatkowa oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. W szczególności w obu z nich zostanie umożliwiony import danych z najnowszej edycji Prostych Faktur.