Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.8

W ostatnich dniach opublikowaliśmy nową wersję programu, która dostosowuje go do kilku zmian w prawie oraz praktycznych rozwiązaniach mających zastosowanie od 1 stycznia 2017 roku. W szczególności:

  • możliwe jest wprowadzenie obok danych nabywcy również informacji o odbiorcy towarów lub usług oraz o płatniku (więcej informacji poniżej),
  • zaktualizowany został zestaw parametrów w pakiecie kalkulatorów i weryfikatorów dołączonych do programu.

Jest to zasadniczo ostatnia zaplanowana wersja 2.x wprowadzająca zmiany o merytorycznym charakterze - co nie oznacza wprawdzie, że w ogóle nie pojawi się już żadna kolejna wersja w tej linii programu. W przygotowaniu jest natomiast wersja 3.0, która udostępni w szczególności możliwość generowania jednolitych plików kontrolnych.

Nabywca, odbiorca i płatnik

W przypadku programu Proste Faktury możliwość dołączenia do danych nabywcy informacji o odbiorcy oraz płatniku wynika głównie z praktycznych wymagań tzw. "centralizacji" rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, choć w rzeczywistości zastosowanie tego może być znacznie szersze. Dane odbiorcy i ewentualnie płatnika można wprowadzić:

  • na karcie Płatnik i odbiorca w oknie edycji kontrahenta,
  • w zawierającym dokładnie taki sam formularz oknie, które pojawi się po kliknięciu przycisku Płatnik i odbiorca w oknach niektórych dokumentów.

Bardzo ważną praktyczną nowością w tej wersji programu jest również to, że można wprowadzić do słownika kontrahentów wiele podmiotów o takim samym NIP-ie - pod warunkiem, że różnią się one nazwą odbiorcy.

Odwrotne obciążenie (reverse charge) w podatku od towarów i usług

Odwrotne obciążenie w VAT nie jest rozwiązaniem nowym w polskim prawie. Prawdą jest jednak, że od początku 2017 roku zakres podmiotów i transakcji których dotyczy uległ znacznemu rozszerzeniu. Stąd też otrzymujemy wiele zapytań ze strony użytkowników odnośnie możliwości obsłużenia go w naszych programach. Jednak odpowiednia opcja jest dostępna w programie Proste Faktury już od kilku lat (podobnie jak w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn). Konkretnie, w wersjach od 1.9.4 oraz od 2.4. Niezależnie więc od tego, że obecnie publikujemy kolejne aktualizacje naszych aplikacji, wszyscy użytkownicy Prostych Faktur, niezależnie od posiadanej licencji, mogą z opcji odwrotnego obciążenia skorzystać. Jedynym ewentualnym warunkiem może być aktualizacja programu do odpowiednio nowszej wersji - jeśli dotychczas używana jest starsza niż wyżej wymienione.

Opcję odwrotnego obciążenia można włączyć w zaawansowanych ustawieniach dokumentu fakturowego. Zapewni to wydrukowanie odpowiedniego nagłówka dokumentu oraz automatycznie zmieni stawkę VAT wprowadzanych produktów na oznaczoną symbolem "-".

Kalkulatory 2017

Każdy kolejny nasz program publikowany w nowym roku zawiera dołączone aktualne wersje naszych wybranych kalkulatorów i weryfikatorów. Przypominamy jednak, że niezależnie od tego są one zawsze dostępne jako kompletny i niezależny pakiet, zarówno w wersji instalowanej na komputerze jak również online. Zapraszamy więc wszystkich do korzystania z tych niezwykle przydatnych i całkowicie bezpłatnych narzędzi.

Strona pakietu DuoKomp Kalkulatory dostępna jest po adresem www.duokomp.pl/kalkulatory.

Więcej informacji

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide

Lista zmian w poprzednich wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#changelog