Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.6.1 | DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5.2

Udostępniliśmy nowe wersje programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. W obu przypadkach zestaw zmian i nowości jest taki sam i obejmuje:

  • dodawanie dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika pól opisujących sprzedawcę lub innego wystawcę dokumentów,
  • wbudowane tłumaczenie dokumentów na język niderlandzki,
  • możliwość usunięcia z tłumaczeń dokumentów obligatoryjnych polskich nagłówków i sformułowań,
  • w sposobach płatności wbudowana opcja “płatność online”.
 

Dowolne pola danych sprzedawcy

Nowe wersje programów dają szerokie możliwości dostosowania opisu sprzedawcy lub innego wystawcy dokumentów poza standardową strukturę predefiniowaną w programie. Dotyczy to danych rejestrowo-adresowych, kontaktowych, bankowych oraz grupy całkowicie dowolnych danych dołączanych na końcu bloku opisu sprzedawcy. Można więc w ten sposób definiować np dodatkowe dane nt. rachunków bankowych, kontaktów w mediach społecznościowych, ale także niestandardowe identyfikatory i numery rejestrowe. Do tych ostatnich należą również numery z zagranicznych rejestrów przedsiębiorców inne niż VATID zakodowane w kluczu aktywacyjnym.

 

Obligatoryjne polskie nagłówki dokumentów

Z racji wielu podobieństw pomiędzy dokumentami sprzedaży stosowanymi w Polsce oraz w innych krajach, często możliwe jest korzystanie z programu przez użytkowników będących przedsiębiorcami zarejestrowanymi poza Polską. Istnieje dość duża grupa takich użytkowników. Oczywiście kluczowym ułatwieniem w tym zakresie były zawsze wbudowane oraz edytowalne przez użytkownika tłumaczenia dokumentów.

Z drugiej strony sytuacja wymusza na nas takie przygotowanie programów, aby w pierwszej kolejności przystosowane były do tworzenia dokumentów zgodnych z polskim prawem i spełniały specyficzne potrzeby polskiego użytkownika. Najbardziej jaskrawym problemem jaki pojawia się w związku z tym jest fakt, że polskie prawo wymaga wprost umieszczania na dokumentach określonych sformułowań, np. w niektórych nagłówkach faktur. To jednak problem dla użytkowników, którzy wystawiają dokumenty jako podatnicy zarejestrowani w innych krajach. Aby ułatwić im pracę i nie zmuszać do edycji tłumaczeń w celu usunięcia zbędnych nagłówków, wprowadziliśmy nową opcję. Od teraz w ustawieniach programów – karta Lokalizacja w Prostych Fakturach oraz Dokumenty w Sprzedaży i Magazynie – można wyłączyć “wymuszanie” polskich nagłówków na wydruku dokumentów.

 

DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.4

Użytkowników korzystających również z programu DuoKomp Księga Podatkowa informujemy, że równolegle ukazała się jej wersja 7.4, która umożliwia import danych z Prostych Faktur 3.6.1 oraz Sprzedaży i Magazynu 1.5.2 – zgodnie z tabelą kompatybilności: https://www.duokomp.pl/programs/kp/kompatybilnosc

 

Aktualizacja i więcej informacji

Proste Faktury

 

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn