Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Najnowsze Proste Faktury 2.7 za 50% ceny - tylko do 20 lipca!

Drogi użytkowniku!

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ jesteś posiadaczem bezterminowej licencji na program Proste Faktury w wersjach 1.x. Licencja ta nigdy nie wygaśnie, a ostatnią możliwą do zainstalowania na niej wersją programu są Proste Faktury 1.9.5. Mijają już jednak 4 lata od publikacji wersji 2.0, a najnowsza obecnie dostępna nosi numer 2.7. Przez ten czas bardzo wiele się zmieniło, a nowe edycje programu oferują w szczególności:

znacząco rozbudowaną funkcjonalność,
najpełniejszą zgodność z obowiązującymi przepisami,
wciąż ten sam intuicyjny interfejs użytkownika.

Natomiast wobec wyczerpania się technicznych możliwości dalszego wsparcia dla linii 1.x, została ona całkowicie zamknięta i nie ukażą się już jej żadne kolejne wersje.

Aktualizacja do najnowszych wersji na wyjątkowych warunkach

Doceniamy zaangażowanie użytkowników, którzy zaufali nam i w sposób długoterminowy związali się z nami i naszym oprogramowaniem. Dlatego posiadaczom licencji bezterminowych na wersje 1.x zawsze przysługiwał specjalny 33% rabat na aktualizację do beztermiowej licencji 2.x – mogli zakupić ją w cenie zaledwie 120,00 zł brutto.

Jednak tylko teraz w ramach specjalnej promocji trwającej do 20 lipca br. można dokonać aktualizacji w jeszcze niższej cenie! Co więcej, rabaty obejmują teraz także zakup pierwszej licencji czasowej na wersje 2.x:

Rodzaj licencji Cena (brutto) w promocji
do 20 lipca 2016
Cena regularna
bezterminowa 90,00 zł 180,00 zł
Licencje czasowe (pierwsza licencja)
6 m-cy 20,00 zł 40,00 zł
12 m-cy 30,00 zł 60,00 zł
18 m-cy 40,00 zł 80,00 zł
24 m-ce 50,00 zł 100,00 zł

Aktualizacji do najnowszej wersji programu można teraz dokonać za dokładnie połowę ceny regularnej – korzystniej już nie będzie!

Dokonaj do 20 lipca aktualizacji w wyjątkowej cenie i zyskaj:

dziesiątki nowych niezbędnych w nowoczesnej firmie funkcji,
pełną zgodność z obowiązującym stanem prawnym,
możliwość korzystania z najnowszych wersji chroniącej Twoje dane usługi Kopia online,
dostosowanie do współpracy z najnowszymi wersjami systemu operacyjnego Windows,
niezawodność stale rozwijanego i sprawdzonego przez tysiące użytkowników rozwiązania,
nowe możliwości w ramach tak samo jak dotąd intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Jak mogę dokonać aktualizacji?

Na stronie internetowej programu dostępny jest zawsze link do instalatora aktualnej wersji. Można ją pobrać i zainstalować np. na osobnym komputerze w celu przetestowania w trybie demonstracyjnym:

W celu ostatecznego dokonania aktualizacji należy:

zamówić nowy klucz aktywacyjny w formularzu pod adresem http://www.duokomp.pl/programs/fv/zamowienie; formularz naliczy rabat, przy czym w przypadku braku zalogowania zrobi to dopiero w kroku nr 2 (po podaniu NIP-u użytkownika);
po otrzymaniu klucza zainstalować nową wersję programu w tym samym miejscu, w którym znajdowały się dotychczas Proste Faktury 1.x – aby nastąpiło prawidłowe przeniesienie danych i ustawień do nowej wersji – zgodnie z naszą instrukcją bezpiecznej aktualizacji: http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#updateguide;
uruchomić program, kliknąć w jego menu głównym opcję Rejestracja i wprowadzić nowy klucz.

Uwaga! Dopóki nie zostanie podjęta ostateczna decyzja o aktualizacji, nie należy instalować nowej wersji w miejsce dotychczasowej 1.x! Nie gwarantujemy, że w razie rozmyślenia się będzie możliwość przywrócenia starego programu, a nawet jeśli, to użytkownik będzie musiał dokonać tego własnymi siłami lub z pomocą profesjonalnego informatyka!

Inne przydatne informacje

Lista istotnych zmian wprowadzonych w kolejnych wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#changelog

Przykładowe zrzuty ekranu z najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/program#screenshots

Dokumentacja najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/dokumentacja