Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Błąd 1400 (nieprawidłowe dojście do okna) w programach Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn – komunikat techniczny

Oprogramowanie, którego dotyczy informacja

  • Proste Faktury w wersjach do co najmniej 3.6.1
  • DuoKomp Sprzedaż i Magazyn w wersjach do co najmniej 1.5.2

Okoliczności oraz prawdopodobieństwo wystąpienia problemu mogą różnić się zależnie od konkretnej wersji danego programu, przy czym prawdopodobieństwo to jest większe w wersjach nowszych aniżeli starszych.

Opis problemu

Podczas:

  • próby wyświetlenia niektórych okien,
  • zmiany języka interfejsu użytkownika,
  • przelogowania użytkownika lub ponownego zalogowania użytkownika po wygaśnięciu sesji (tylko DuoKomp Sprzedaż i Magazyn),
  • przełączenia pomiędzy trybami jednej i wielu firm oraz pomiędzy różnymi firmami w trybie wielu firm (tylko Proste Faktury)

– może w określonych schematach okoliczności pojawić się pochodzący z systemu Windows błąd o kodzie 1400, który w języku polskim opisany jest zwykle jako “nieprawidłowe dojście do okna”. Ponowna próba wykonania operacji kończy się zazwyczaj tym samym błędem. Może to skutecznie uniemożliwić wykonanie zarówno wymienionych operacji jak również następujących po nich dalszych operacji oczekiwanych przez użytkownika.

Przyczyna

W sposób niezamierzony przez twórców i w okolicznościach nie do końca podlegających ich kontroli, dotknięte problemem programy mogą czasami przechowywać zdezaktualizowane uchwyty okien i, pomimo ich wadliwości, podjąć próbę ich użycia.

Rozwiązanie

Jeżeli problem już wystąpi, to zalecanym w tym momencie dla użytkowników rozwiązaniem jest zamknięcie i ponowne uruchomienie programu.

Aby jednak znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemu w ogóle, zalecana jest instalacja najnowszej wersji oprogramowania jaka dostępna jest na jego stronie internetowej, tzn. co najmniej następujących wersji:

  • Proste Faktury 3.6.1.21160
  • DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5.2.21125

Dalsze zalecenia i wskazówki

Powyższe konsolidacje Prostych Faktur 3.6.1 oraz DuoKomp Sprzedaży i Magazynu 1.5.2, zastępujące konsolidacje opublikowane pierwotnie, zostały udostępnione z przyczyn technologicznych i licencyjnych, w tym w celu usunięcia lub co najmniej znacznego ograniczenia opisywanego problemu. Nie zawierają one jednak nowych funkcjonalności, tak więc użytkownicy, u których opisywany problem nie występuje, mogą je teoretycznie zignorować.