Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Delegacje 1.9.3 – aktualizacja parametrów podróży zagranicznych

Od 29 listopada 2022 r. obowiązują nowe stawki diet oraz limity za nocleg w podróżach zagranicznych. W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji programu Delegacje, który zawiera teraz najnowsze tabele powyższych parametrów. Zmiany stawek diet mają pośrednio wpływ także na rozliczenia ryczałtowe w zakresie przejazdów miejscowych, gdyż bazują one na określonym ułamku stawki diety.

Do instalatora programu dołączono również najnowszy poglądowy kalkulator diet zagranicznych z pakietu DuoKomp Kalkulatory, także zawierający najnowsze parametry.

Czy aktualizacja jest konieczna?

Z technicznego punktu widzenia w programie zakodowane są jedynie domyślne, urzędowe stawki diet oraz limitów za nocleg. Wartości te zawsze można zmienić na potrzeby konkretnego rozliczenia i dotyczy to również przejazdów miejscowych. Wiąże się to z faktem, że podróże służbowe nie muszą być w każdym przypadku rozliczane wg stawek urzędowych. W praktyce stosowane są również różne wartości umowne.

W związku z powyższym korzystanie z poprzednich wersji programu nie wyklucza poprawnego rozliczania delegacji wg stawek urzędowych. Odpowiednie wartości muszą jednak zostać wówczas skorygowane ręcznie. Dlatego ze względu na wygodę korzystania z programu oraz w celu uniknięcia błędów w rozliczeniach zalecamy aktualizację.

Co ze stawką diety krajowej?

Zapewne część użytkowników wie już, że ten sam akt prawny, który zaktualizował parametry podróży zagranicznych, zmienia również stawkę diety krajowej z 38 na 45 PLN. Ta zmiana wchodzi jednak w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r. i będzie zawarta w osobnej aktualizacji programu.

Więcej informacji i aktualizacja

Link do instalatora programu: https://www.twinpoints.pl/programs/dl/index.php?id=14&f=22

Instrukcja jak dokonać aktualizacji: https://www.twinpoints.pl/programs/dl/index.php?id=7#updateguide

Na chwilę obecną aktualizacja jest darmowa we wszystkich opcjach licencyjnych i nie wymaga wygenerowania nowego klucza aktywacyjnego.