Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Duokomp Księga Podatkowa 2018 wersja 5.1 – tworzenie JPK-PKPIR

Od 1 lipca br. znacznemu rozszerzeniu uległy obowiązki podatników w zakresie udostępniania administracji skarbowej jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w różnych jego odmianach. W przypadku oprogramowania takiego jak DuoKomp Księga Podatkowa możliwość tworzenia JPK nie jest sama w sobie nowością - w szczególności funkcjonalność pozwalająca tworzyć JPK-VAT istnieje w programie od niemal 2 lat. Zwracamy jednak uwagę wszystkim użytkownikom, że od połowy tego roku podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie elektronicznej mają obowiązek udostępnić na żądanie administracji skarbowej również wygenerowany przez taki program JPK-PKPIR. Dlatego udostępniliśmy nową wersję programu DuoKomp Księga Podatkowa (5.1), która posiada taką funkcjonalność.

Z punktu widzenia obsługi programu tworzenie JPK-PKPIR nie różni się radykalnie od tworzenia JPK-VAT, do którego użytkownicy zdąrzyli się już przyzwyczaić. Oczywiście jednak zakres informacji zawarty w tych 2 rodzajach JPK jest zasadniczo odmienny. Dlatego zalecamy wcześniejsze ponowne zapoznanie się z rozdziałem dokumentacji programu nt. tworzenia JPK, który w tej chwili uzupełniony jest o informacje nt. JPK-PKPIR. Wyjaśnia on istotne kwestie, których należy dopilnować, aby utworzony przez program dokument był poprawny. W szczególności uczulamy wszystkich użytkowników, że wygenerowanie poprawnego JPK-PKPIR wymaga wprowadzenia kompletnej informacji o remanentach - o ile obowiązek ich sporządzania dotyczy danego podatnika. Stąd wersja 5.1 wprowadza również kilka nowych funkcji w tym zakresie.

Aktualizacja

Użytkownicy posiadający już klucz aktywacyjny na edycję 2018 programu DuoKomp Księga Podatkowa (wersja 5.0) mogą dokonać aktualizacji poprzez proste pobranie i zainstalowanie nowej wersji - poniżej linki do instalatora oraz instrukcji aktualizacji. W przypadku użytkowników posiadających klucz aktywacyjny do wersji programu starszych niż 5.0, aktualizacja możliwa jest po zamówieniu nowego klucza aktywacyjnego na zasadach opisanych w cenniku.

Więcej informacji

Link do instalatora programu:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=7#updateguide

Dokumentacja:
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Spis z natury (remanent)