Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2.1

Po pewnej przerwie ukazała się wersja 2.1 programu DuoKomp Księga Podatkowa. Nadal w ramach edycji 2014, gdyż objęty funkcjonalnością programu stan prawny z poprzedniego roku został utrzymany w mocy, nie mniej jednak wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w programie i dodatkach do niego. Najważniejsze z nich to:

  • dostosowanie do współpracy z programem Proste Faktury 2.6.1 (import danych),
  • najaktualniejszy pakiet DuoKomp Kalkulatory 2015 (zawierający nowe składniki i zaktualizowane parametry),
  • potencjalnie wydajniejszy import danych z CSV,
  • ulepszona dokumentacja (pomoc).

Więcej informacji

Wszystkich użytkowników posiadających licencję na edycję 2014 programu DuoKomp Księga Podatkowa, a zwłaszcza korzystających jednocześnie z programu Proste Faktury, zachęcamy do dokonanania aktualizacji. Krótka instrukcja aktualizacji z poprzednich wersji, przydatna zwłaszcza osobom dokonującym tej operacji po raz pierwszy, znajduje się pod adresem: http://www.duokomp.pl/programs/kp/aktualizacje#updateguide.

Bezpośredni link do pobrania programu:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Historia zmian w poprzednich wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/aktualizacje#changelog