Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.6.1

Zmiany w programie

Przy okazji prac nad pierwszą wersją programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn ujawniła się potrzeba wprowadzenia pewnej ilości zmian i poprawek w jego „mniejszym kuzynie”, tj. w programie Proste Faktury. Łącznie jest to przeszło 30 różnych modyfikacji – co prawda w większości kosmetycznych i niekoniecznie dostrzegalnych dla przeciętnego użytkownika, ale mogących wpływać na ogólny odbiór i wygodę korzystania z programu. Kilka z nich ma jednak większe znaczenie, w szczególności:

  • wprowadzenie tabeli odsetek ustawowych; do tej pory do dokumentów typu wezwanie do zapłaty oraz nota odsetkowa można było wprowadzić tylko jedną stawkę, co jednak spowodowało u niektórych użytkowników problemy po zmianie stawki odsetek ustawowych z dniem 23 grudnia 2014 roku jeśli przeterminowanie zobowiązania nastąpiło przed tym dniem, a koniec biegu terminu odsetek następował po nim;
  • wydajniejsza obsługa pliku pf.ini, a zwłaszcza znacznie krótszy czas jego zapisu, co przekłada się m.in. na szybsze zapisywanie ustawień oraz zamykanie programu;
  • potencjalnie wydajniejszy import danych z CSV do słowników kontrahentów i produktów;
  • wymiana danych CSV w przypadku eksportu formularzy przelewów obejmuje również przeznaczenie formularza i sposób płatności;
  • historia zdarzeń magazynowych pokazuje nie tylko datę, ale również czas zdarzenia;
  • dołączono aktualny pakiet DuoKomp Kalkulatory 2015 (niezależnie od tego dostępny na bieżąco i zawsze aktualny jako niezależna aplikacja).

Ze względu na znaczny wolumen zmian zachęcamy wszystkich użytkowników posiadających licencję na aktualną linię 2.x programu do zainstalowania wersji 2.6.1.

Instalator i więcej informacji

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Standardowa instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#updateguide

Lista zmian w poprzednich wersjach:
http://http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#changelog

Zmiany w usłudze Kopia zapasowa on-line

Warto również zwrócić uwagę na dokonane w ostatnim czasie zmiany w usłudze Kopia zapasowa on-line, które znacząco poprawiły jej wydajność w przypadku składowania w zdalnym katalogu większej ilości plików z danymi i ustawieniami pochodzącymi z naszych programów. Zwiększa to wygodę korzystania z tej bardzo już popularnej wśród użytkowników, chroniącej cenne dane usługi.