Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.3

Dostępna jest już nowa wersja programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, oznaczona numerem 1.3, której możliwości zostały uzupełnione przede wszystkim o tworzenie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Ze względu na specyfikę i przeznaczenie programu sprzedażowego, jest to na chwilę obecną JPK-FA. Przypominamy bowiem wszystkim użytkownikom, że rodzajów JPK jest kilka i każdy z nich tworzony jest w specyficznych dla siebie okolicznościach i przez określony rodzaj oprogramowania. Bliżej wyjaśnione zostało to w materiale towarzyszącym publikacji programu Proste Faktury 3.0 i pozostaje nadal aktualne: https://www.duokomp.pl/news/proste_faktury_3_0_jpk.

Szczegółowo sposób tworzenia JPK-FA został opisany w dokumentacji programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn: https://www.duokomp.pl/programs/ds/dokumentacja_jpk. Zdecydowanie rekomendujemy, aby zapoznać się zarówno z tym, jak i wyżej wspomnianym ogólniejszym materiałem nt. JPK, jeszcze przed pierwszym skorzystaniem w programie z tej opcji. Zarówno dokumentacja jak i w/w ogólny artykuł zawierają wiele ważnych wskazówek, których przestrzeganie jest konieczne w celu wygenerowania poprawnego JPK wyamaganego przez prawo i organy podatkowe w określonych okolicznościach.

Zarówno w związku z obsługą JPK-FA, jak i ze względu na komfort korzystania z programu w ogóle, w nowej wersji dostępne są również nowe ustawienia sprzedaży, mające zastosowanie do faktur oraz zamówień, a mianowicie:

  • możliwość wyboru sugerowanej stawki sprzedaży wewnątrzwspólnotowej pomiędzy 0% (w szczególności WDT) a n.p. (w szczególności sprzedaż opodatkowana u nabywcy);
  • szczegółowe ustawienia sprzedaży zwolnionej, tj. wybór ogólnej podstawy prawnej oraz wskazanie szczegółowego przepisu prawa; dzięki temu odpowiednie informacje pojawiają się na fakturze automatycznie bez potrzeby dopisywanie ich w komentarzach; informacje te trafiają również do JPK-FA;
  • możliwość dowolnej zmiany zakresu faktury (całościowa, zaliczkowa, rozliczeniowa) w każdym momencie; należy z tej opcji korzystać rozważnie, jednak jej wprowadzenie było w zasadzie konieczne, gdyż ustawienie to wpływa na treść tworzonego JPK-FA i musi być możliwość wprowadzenia ewentualnych poprawek.

W/w ustawienia można znaleźć:

  • w ogólnych ustawieniach programu (globalnych i użytkownika) na karcie Sprzedaż - jako szablon dla nowo tworzonych zamówień i faktur,
  • w zaawansowanych ustawieniach indywidualnej faktury,
  • w zaawansowanych ustawieniach indywidualnego zamówienia.