Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2018 JPK

Opublikowaliśmy całkowicie nową edycję programu DuoKomp Księga Podatkowa na rok 2018. Wersja 5.0 zawiera przede wszystkim wsparcie dla najnowszej schemy JPK-VAT(3) - nie będzie już bowiem możliwe wysłanie JPK-VAT wg dotychczasowego schematu obowiązującego w roku ubiegłym. Wszyscy użytkownicy programu, którzy od początku bieżącego roku objęci są obowiązkiem comiesięcznego wysyłania JPK-VAT, bądź obowiązek ten ciążył na nich już wcześniej, powinni dokonać aktualizacji do wersji 5.0 odpowiednio wcześniej przed wygenerowaniem i wysłaniem JPK-VAT za miesiąc styczeń 2018 roku.

Dodatkowo wprowadzonych zostało kilka innych zmian, w szczególności:

  • dodatkowe opcje w zakresie opisu dat związanych ze zdarzeniem gospodarczym z punktu widzenia VAT, tj. osobne i niezależne od siebie pola "data sprzedaży", "data wystawienia" oraz "data wpływu"; dotychczas tam gdzie była potrzebna data sprzedaży program korzystał z daty zdarzenia po stronie księgowania w pkpir, a data wpływu faktury zakupowej była wprowadzana w tym samym polu co data wystawienia faktury sprzedażowej; takie uproszczone rozwiązanie przestało być jednak wystarczające w świetle wymogów semantycznych i praktyki generowania JPK-VAT;
  • nowe opcje w zakresie importu danych sprzedażowych z programu Proste Faktury; istnieje możliwość dowolnego określenia czy import ma zostać dokonany łącznie do pkpir i VAT, czy też tylko do jednego z tych modułów; dodatkowo możliwe jest łączne zaimportowanie całej sprzedaży jednym wpisem do pkpir z jednoczesnym zachowaniem osobnych wpisów każdej faktury sprzedażowej do rejestrów VAT; pozwala to pogodzić zwięzłe i wygodne księgowanie do kpir z wymogami generowania JPK-VAT, który zawiera informację o każdej transakcji z osobna;
  • dołączony aktualny pakiet Kalkulatory z parametrami aktualnymi w roku 2018.

Aktualizacja

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wszyscy użytkownicy, którzy począwszy od 1 listopada 2017 nabyli klucz aktywacyjny do edycji 2017, mogą dokonać aktualizacji całkowicie za darmo. W tym celu należy zainstalować nową wersję programu (zgodnie z instrukcją poniżej) i wprowadzić klucz aktywacyjny do edycji 2018. Nowe klucze dostępne są w panelu klienta po zalogowaniu oraz zostały dodatkowo automatycznie wysłane emailem.

Pozostali użytkownicy edycji 2017, którzy nabyli klucz aktywacyjny przed 1 listopada 2017, mogą dokonać aktualizacji w przeznaczonej dla nich niższej cenie.

Cennik programu:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/cenniki

Instruckja szybkiej aktualizacji:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/aktualizacje#updateguide

Więcej

Link do pobrania najnowszej wersji:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Zachęcamy również, aby przed przystąpieniem do pracy z nową wersją programu zapoznać się z tymi rozdziałami dokumentacji, które dotyczą zmienionych funkcjonalności: