Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| JPK-V7M/K w programach Księga Podatkowa, Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn

Aktualne struktury JPK

Poczynając od okresów za październik 2020 oraz IV kwartał 2020 wprowadzone zostały nowe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego – JPK-V7M oraz JPK-V7K. Zastępują one dotychczasowe JPK-VAT i deklarację VAT-7. Jest to bardzo istotna zmiana, która wymusza również poważną aktualizację oprogramowania.

Następujące nasze programy zapewniają wsparcie dla JPK-V7M/K:

 • DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.3 (pełny zakres),
 • Proste Faktury 3.6 (ograniczony zakres),
 • DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5.1 (ograniczony zakres).

Prosimy wszystkich użytkowników o zapoznanie się z całością niniejszego materiału. Prawidłowe wywiązanie się z nowych obowiązków uzależnione jest bowiem także od posiadania aktualnych wersji odpowiedniego oprogramowania oraz dobrego zrozumienia jak należy z niego korzystać.

 

JPK-V7M/K w programie DuoKomp Księga Podatkowa

Program DuoKomp Księga Podatkowa adresowany jest głównie do użytkowników rozliczających się z podatków bez pomocy biura rachunkowego i pozwala w szczególności:

 • rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • rozliczać VAT,
 • realizować oba powyższe procesy jeśli użytkownik jest zarówno podatnikiem PIT prowadzącym PKPiR jak i podatnikiem VAT.

W związku z powyższym program DuoKomp Księga Podatkowa stanowi najbardziej naturalne środowisko dla generowania struktur JPK-V7M/K – w jego bazie danych znajdują się wszystkie niezbędne po temu informacje. Program DuoKomp Księga Podatkowa zapewnia pełne wsparcie dla tworzenia nowej struktury i pozwala wygenerować ją w postaci, w której może zostać wysłana admnistracji skarbowej. Samej wysyłki można dokonać przy pomocy narzędzia udostępnianego przez Ministerstwo Finansów: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client.

Przypominamy również, że program DuoKomp Księga Podatkowa pozwala zaimportować dane sprzedażowe z programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. To duże ułatwienie dla korzystająch jednocześnie z naszych rozwiązań sprzedażowych i księgowych – również na potrzeby tworzenia struktur JPK. Więcej na ten temat pisaliśmy kilka miesięcy temu:

W kontekście nowych struktur JPK, zarówno dotychczasowym użytkownikom Księgi Podatkowej, jak i tym, którzy zainteresują się nią w przyszłości, polecamy w pierwszej kolejności następujące rozdziały dokumentacji programu:

 

JPK-V7M/K w programach Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Programy Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn nie są programami księgowymi. Jednak ze względów praktycznych zawierają pewne narzędzia przydatne w rozliczaniu VAT:

 • tworzenie okresowych rejestrów sprzedaży VAT,
 • tworzenie pełnowartościowego JPK-FA,
 • eksport danych sprzedażowych do programu DuoKomp Księga Podatkowa,
 • tworzenie ograniczonego JPK-V7 na potrzeby wymiany danych systemami innych producentów*,
 • możliwość zarządzania wprowadzonymi wraz z JPK-V7M/K kodami GTU oraz procedur na poziomie produktów i dokumentów*,
 • tworzenie przydatnych księgowo raportów z poziomu listy wystawionych dokumentów typu fakturowego*.

*) od wersji Proste Faktury 3.6 oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5.1

Należy przy tym pamiętać, że JPK-V7M/K wygenerowany w programie sprzedażowym zawiera tylko fragment obowiązkowych danych – zwykle ewidencję sprzedaży o ograniczonej szczegółowości. W programie sprzedażowym nie ma w szczególności danych pozwalających na wygenerowanie części deklaracyjnej. Dlatego tak wytworzony JPK-V7M/K nie może być przekazany administracji skarbowej w wykonaniu obowiązków nałożonych prawem. Może natomiast służyć wymianie danych z innymi systemami, w tym systemami księgowymi innych producentów.

Tak czy inaczej, wszystkie w/w narzędzia stanowią niewątpliwie duże ułatwienie w rozliczeniach, nawet jeśli prowadzi je zewnętrzne biuro rachunkowe przy pomocy rozwiązań informatycznych innych producentów. Istnieje bowiem cały szereg możliwości dostarczenia mu informacji o sprzedaży, zależnie od tego jaka forma wymiany danych będzie w danym wypadku najdogodniejsza.

Aby zapoznać się z wszystkimi możliwościami programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn w zakresie rozliczania VAT i tworzenia JPK-V7M/K, zalecamy w pierwszej kolejności zajrzeć do następujących rozdziałów dokumentacji:

 

JPK-V7M/K a JPK-FA

Prosimy jednocześnie, aby nie pomylić JPK-V7M/K z JPK-FA – to 2 zupełnie różne struktury o odmiennym przeznaczeniu! JPK-FA istnieje już od wielu lat i był przez nas wielokrotnie opisywany. Dokładnie odwrotnie niż JPK-V7M/K, jest on zawsze generowany przez oprogramowanie fakturujące i sprzedażowe, takie jak Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, gdyż to ono przechowuje odpowiednie do tego dane.

Uczulamy też ponownie użytkowników Prostych Faktur starszych niż 3.4 oraz Sprzedaży i Magazynu starszego niż 1.4.2, że ich rozwiązania nie wspierają aktualnego JPK-FA. Oznacza to, że w razie zażądania takiego JPK przez organ skarbowy użytkownik nie tylko będzie musiał w trybie pilnym dokonać aktualizacji, ale również uzupełnić wymagane przez JPK-FA dane dokumentów za okresy, których dotyczyć będzie żądanie. Zwłaszcza to ostatnie może być trudne i potencjalnie uniemożliwić wywiązanie się z obowiązków wobec organu skarbowego.

 

Jak zaktualizować oprogramowanie do wersji wspierającej aktualne przepisy?

DuoKomp Księga Podatkowa

 

Proste Faktury

 • Bezpośredni link do instalatora wersji 3.6:
  https://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2
 • Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
  https://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide
 • Aktualny cennik:
  https://www.duokomp.pl/programs/fv/cenniki
 • Zasady aktualizacji:
  • dla posiadaczy aktualnej licencji czasowej, aktualizacja ogranicza się do pobrania i zainstalowania nowej wersji programu; aktualizacja jest wówczas całkowicie bezpłatna;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 2.x i którzy od razu dokonają bezterminowej aktualizacji do wersji 3.x, skorzystają z bardzo atrakcyjnych rabatów;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 1.x mogą dokonać aktualizacji bezterminowej do wersji 3.x w przeznaczonej specjalnie dla nich niższej cenie.
 

DuoKomp Sprzedaż i Magazyn