Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2020 wersja 7.2 - import danych z programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Udostępniliśmy nową wersję programu DuoKomp Księga Podatkowa, oznaczoną numerem 7.2. Wprowadza ona funkcjonalność w postaci importu faktur wystawionych w programie DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Jest ona analogiczna do dostępnego od dawna importu danych z programu Proste Faktury. Teraz jednak pozwala na integrację również z naszym bardziej rozbudowanym rozwiązaniem sprzedażowym.

Powyższa informacja ma znaczenie dla potencjalnie wszystkich użytkowników naszego oprogramowania – jeśli nawet nie dzisiaj, to w przyszłości:

 • użytkownicy Księgi Podatkowej mogą obecnie zintegrować ją z oboma programami sprzedażowymi, wybierając dowolnie pomiędzy jednym z nich;
 • użytkownicy Prostych Faktur mogą dokonać migracji do Sprzedaży i Magazynu bez obawy, że utrudni im to ewentualne wykorzystanie programu Księga Podatkowa;
 • użytkownicy Sprzedaży i Magazynu decydując się na ewentualne skorzystanie z Księgi Podatkowej mają teraz dostępne wszystkie jej możliwości.

 

Przypominamy, że program DuoKomp Księga Podatkowa pozwala w szczególności:

 • rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • rozliczać VAT, w tym generować JPK-VAT, a już w krótce nowy JPK-V7M/K,
 • realizować oba powyższe procesy jeśli użytkownik jest zarówno podatnikiem PIT prowadzącym PKPiR jak i podatnikiem VAT.

W związku z powyższym operacje importu do Księgi Podatkowej danych sprzedażowych z Prostych Faktur lub Sprzedaży i Magazynu mają zwykle charakter cykliczny – najczęściej comiesięczny.

 


Korzystając z okazji chcielibyśmy również przypomnieć użytkownikom Księgi Podatkowej, że z przyczyn technicznych zakres zgodności z programem Proste Faktury, a teraz również Sprzedaż i Magazyn, jest zawsze ograniczony do pewnego zakresu wersji współpracujących programów. Innymi słowy, wersje te muszą być w określony sposób dopasowane. Poniżej wyjaśniamy to w kilku zdaniach i bardzo prosimy mieć to zawsze na uwadze przy okazji dokonywania aktualizacji oprogramowania.

 

Kompatybilność z programem Proste Faktury

Dla programu Księga Podatkowa 2020 (7.x) obowiązują następujące zasady:

 • dana wersja Księgi Podatkowej jest w stanie wczytać bazę danych tych wersji Prostych Faktur, które ukazały się wcześniej lub jednocześnie z nią samą;
 • dana wersja Księgi Podatkowej nie będzie współpracowała z tymi wersjami Prostych Faktur, które ukażą się później niż ona sama;
 • najstarszą obsługiwaną wersją Prostych Faktur jest wersja 1.9;
 • jeśli użytkownik Prostych Faktur posiada na nie licencję bezterminową, musi to być licencja na wersje 3.x.
 

Kompatybilność z programem DuoKomp Sprzedaż i Magazyn

Dla programu Księga Podatkowa 2020 (7.x) obowiązują następujące zasady:

 • Księga Podatkowa loguje się na ogólnych zasadach jako klient do serwera programu Sprzedaż i Magazyn; w związku z powyższym:
  • na potrzeby operacji wymiany danych należy podać login i hasło takiego użytkownika programu Sprzedaż i Magazyn, który ma w nim uprawnienia do przeglądania listy faktur oraz pobierania informacji o treści tych dokumentów;
  • dana wersja Księgi Podatkowej jest kompatybilna tylko z jedną wersją Sprzedaży i Magazynu – zasadniczo z tą, która była dostępna w chwili publikacji danej wersji Księgi Podatkowej; wynika to z faktu, że klient i serwer muszą być idealnie kompatybilne; np. Księga Podatkowa 7.2 jest zgodna wyłącznie ze Sprzedażą i Magazynem 1.5.
 

Tabela kompatybilności

Aby umożliwić użytkownikom łatwe ustalenie jakie wersje oprogramowania są ze sobą zgodne, odpowiednia informacja na ten temat będzie od teraz zawsze publikowana pod adresem https://www.duokomp.pl/programs/kp/kompatybilnosc.

 

Więcej informacji i aktualizacja

Link do instalatora programu DuoKomp Księga Podatkowa 7.2:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=7#updateguide

Zaktualizowany rozdział dokumentacji nt. importu danych sprzedażowych:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/dokumentacja_import_danych_proste_faktury_sprzedaz_i_magazyn

Użytkownicy, którzy już w tej chwili posiadają licencję na program DuoKomp Księga Podatkowa w edycji 2020 (7.x) mogą dokonać aktualizacji całkowicie za darmo w dowolnie wybranym momencie. Jak co roku użytkownicy poprzedniej edycji – w tym wypadku z roku 2019 (6.x) – mogą natomiast skorzystać ze specjalnie obniżonej dla nich ceny aktualizacji.

Aktualny cennik programu i aktualizacji:
https://www.duokomp.pl/programs/kp/cenniki