Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.5 - wyszukiwanie kontrahentów w REGON

Udostępniliśmy nową wersję programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn umożliwiająca połączenie z usługą wyszukiwania danych kontrahentów w Bazie Internetowej REGON (BIR). Ta oczekiwana przez wielu użytkowników, ułatwiająca codzienną pracę funkcjonalność została w przypadku Sprzedaży i Magazynu zintegrowana z interfejsem użytkownika w 3 kontekstach:

  • ze znaną użytkownikom sekcją wprowadzania danych kontrahenta w niemal wszystkich obsługiwanych przez program rodzajach dokumentów,
  • z oknem edycyjnym słownika kontrahentów, gdzie oprócz dotychczasowej opcji dodania nowego rekordu "ręcznie" pojawiła się możliwość zaimportowania danych z BIR,
  • z oknem wyboru ze słownika kontrahentów, w zakresie w jakim oprócz wybrania istniejącego wpisu umożliwia ono dodanie nowego w związku z wystawianiem dokumentów.

Wyszukiwać można wg NIP-u oraz numeru REGON lub KRS. Pobraniu z BIR podlega pełna nazwa podmiotu, jego pełne dane adresowe oraz NIP i numer REGON. Szczegółowy opis działania interfejsu użytkownika w zakresie wyszukiwania w BIR znajduje się w nowym rozdziale dokumentacji, do którego link podajemy niżej.

 

Co należy zrobić, aby skorzystać z nowej funkcjonalności?

Usługa sama w sobie dostępna jest bez dodatkowych opłat i aktywacji, wystarczające są:

  • zainstalowanie najnowszej wersji programu (serwera i aplikacji klienckich) zgodnie z instrukcją, do której link podajemy niżej,
  • w nowym Menedżerze Serwera, na nowej karcie Baza REGON należy:
    • upewnić się, że aktywna jest opcja Udostępnij wyszukiwanie użytkownikom na stanowiskach roboczych,
    • klikając kolejno przyciski Sprawdź status oraz Regulamin zaakceptować regulamin usługi.

 

Inne zmiany w programie

Poza opisanymi wyżej nowymi funkcjonalnościami, w wersji 1.5 zaktualizowane zostały kalkulatory odsetek ustawowych. Chodzi zarówno o wbudowany kalkulator na potrzeby wystawiania dokumentów windykacyjnych, jak również o kalkulator dołączony z zewnętrznego pakietu. To istotna dla części użytkowników aktualizacja będąca konsekwencją ostatnich częstych zmian stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

 

Aktualizacja do wersji 1.5

Dotychczasowi użytkownicy programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn mogą dokonać standardowej aktualizacji polegającej na zainstalowaniu najnowszej wersji na serwerze i stanowiskach roboczych wg instrukcji dostępnej na stronie internetowej programu: http://www.duokomp.pl/programs/ds/aktualizacje#updateguide. Na chwilę obecną, tj. w zakresie wszystkich wersji 1.x programu, aktualizacje są bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników.

 

Więcej informacji