Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.5 - wyszukiwanie kontrahentów w REGON

Dostępna jest już nowa wersja programu Proste Faktury umożliwiająca połączenie z usługą wyszukiwania danych kontrahentów w Bazie Internetowej REGON (BIR). Ta oczekiwana przez wielu użytkowników, ułatwiająca codzienną pracę funkcjonalność została zintegrowana z interfejsem użytkownika w 2 kontekstach:

  • ze znaną użytkownikom sekcją wprowadzania danych kontrahenta w niemal wszystkich obsługiwanych przez program rodzajach dokumentów,
  • z oknem słownika kontrahentów, gdzie oprócz dotychczasowej opcji dodania nowego rekordu "ręcznie" pojawiła się możliwość zaimportowania danych z BIR.

Wyszukiwać można wg NIP-u oraz numeru REGON lub KRS. Pobraniu z BIR podlega pełna nazwa podmiotu, jego pełne dane adresowe oraz NIP i numer REGON. Szczegółowy opis działania interfejsu użytkownika w zakresie wyszukiwania w BIR znajduje się w nowym rozdziale dokumentacji, do którego link podajemy niżej.

 

Co należy zrobić, aby skorzystać z nowej funkcjonalności?

Usługa sama w sobie dostępna jest bez dodatkowych opłat i aktywacji, wystarczające są:

  • aktualna licencja obejmująca wersję 3.5 programu,
  • zainstalowanie na lokalnym komputerze powyższej wersji,
  • zaakceptowanie regulaminu usługi podczas pierwszego połączenia.
 

Jak zaktualizować program Proste Faktury do najnowszej wersji?

  • dla posiadaczy aktualnej licencji czasowej aktualizacja sprowadza się jak zwykle do pobrania i zainstalowania nowej wersji programu; aktualizacja jest wówczas całkowicie bezpłatna;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 2.x i którzy od razu dokonają bezterminowej aktualizacji do wersji 3.x, skorzystają z bardzo atrakcyjnych rabatów;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 1.x mogą dokonać aktualizacji bezterminowej do wersji 3.x w przeznaczonej specjalnie dla nich niższej cenie.
 

Więcej informacji