Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Rozpoczęcie wygaszania usługi Kopia online

Usługa Kopia online jest obecna w naszym oprogramowaniu od 2012 roku. Przez ten czas skorzystał z niej znaczny odsetek użytkowników. Prawdą jest bowiem, że dla wielu było lub jest to rozwiązanie po prostu odpowiednie i wystarczające. Z drugiej jednak strony Kopia online w takiej formie jak obecnie nie jest już narzędziem nowoczesnym i perspektywicznym, a przyczyn tego należy szukać w ogólniejszych trendach panujących w dzisiejszym IT. W szczególności wielu użytkowników oczekuje dziś raczej integracji z popularnymi platformami przechowywania plików w chmurze, z których już teraz korzystają i które dają im znacznie większe możliwości.

Dlatego uwzględniając całokształt okoliczności, w tym wspomniane kwestie technologiczne, postanowiliśmy docelowo wygasić usługę Kopia online i zaproponować w jej miejsce inne rozwiązania. Proces ten rozpocznie się w dniu 12 maja br. i będzie realizowany na następujących zasadach:

  • nie będą już przyjmowane nowe zamówienia na aktywację i przedłużenie aktywacji usługi, jak również zablokowana zostanie możliwości aktywacji jej trybu demonstracyjnego;
  • wszyscy użytkownicy, którzy na koniec dnia 11 maja br. będą mieli aktywną usługę w formie opłaconego abonamentu lub nadal aktywnego trybu demonstracyjnego, będą mogli korzystać z niej w dotychczasowym zakresie aż do planowego wygaśnięcia aktywacji (przejścia usługi w stan nieaktywny);
  • w związku z powyższym za ok. 2 lata, tj. wraz z wygaśnięciem ostatnich aktywacji, usługa stanie się ostatecznie niedostępna;
  • interfejs dostępowy usługi w naszych programach pozostanie obecny w tych ich wersjach, które ukażą się przed upływem najbliższych 2 lat.
 

Co w zamian?

Oczywiście wszystko to nie oznacza, że pozostawimy wiernych użytkowników usługi samym sobie w zakresie rozwiązań do składowania i synchronizacji danych pochodzących z naszych programów. W najbliższych kilku miesiącach należy spodziewać się co najmniej pierwszej wersji zupełnie nowego modułu, który zastąpi dotychczasową Kopię online. Zasadniczo planujemy wprowadzenie w nim 2 kategorii rozwiązań w zakresie składowania i synchronizacji danych:

  • integracje z popularnymi współczesnymi platformami służącymi do przechowywania plików w chmurze; po podłączeniu do programu własnego konta na takiej platformie użytkownik będzie mógł składować i synchronizować dane wedle być może całkiem zbliżonej do Kopii online logiki, ale oprócz tego będzie mógł wykorzystać wszystkie inne funkcje i możliwości tych rozwiązań;
  • dla użytkowników, którzy mimo wszystko potrzebują rozwiązań najprostszych, przygotujemy integracje z “tradycyjnymi” technologiami, takimi jak serwer FTP, czy być może nawet możliwość automatycznego wysłania kopii danych na wskazany adres email.
 

Co w dalszej przyszłości?

Nie wykluczamy również, że w przyszłości powrócimy z inną autorską usługą w zakresie składowania i synchronizacji danych. Jeśli to jednak nastąpi, to z pewnością w zupełnie innej formule i kontekście, np. w powiązaniu z rozwiązaniami na urządzenia mobilne.