Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4.2

Udostępniliśmy nową wersję programu, która wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w następujących obszarach:

  • wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych,
  • generowanie JPK-FA,
  • wsparcie dla drukarek fiskalnych Novitus,
  • obliczanie odsetek ustawowych przez wbudowany i dołączony kalkulator.
 

Faktury zaliczkowe i końcowe

Program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn niemal od samego początku oferował szerokie możliwości ułatwiające wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi zamówień, które grupują wszystkie faktury powiązane z danym zleceniem lub podobnym procesem. W najnowszej wersji programu rozwiązanie to zostało jednak dodatkowo zaktualizowane i udoskonalone głównie pod kątem JPK-FA 3. Ponieważ wymaga on m.in. generowania uporządkowanych informacji nt. specyfikacji zamówienia w fakturach zaliczkowych oraz nt. wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych w fakturze końcowej, informacje takie są umieszczane w tychże fakturach w specjalnie do tego przeznaczonych, nowych polach danych. W przypadku wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych z poziomu zamówień, informacje te są generowane w pełni automatycznie. Wyjątkowo można jednak wprowadzić i edytować je ręcznie, choć w normalnych okolicznościach nie jest to zalecane. Bez względu na sposób wytworzenia tych informacji, są one zawsze widoczne w nowym, dedykowanym im oknie widocznym na zrzucie poniżej.

Warto również zwrócić uwagę, że po zmianach w przepisach określających jakie treści powinny znajdować się na fakturach zaliczkowych i końcowych, opisywanie ich tylko za pomocą komentarzy, nawet tych generowanych automatycznie przez program, stało się mocno niedoskonałe. W niektórych przypadkach sytuacja wymagała np. dołączenia do faktury dodatkowego dokumentu drukowanego z poziomu zamówienia, zawierającego jego szczegółową specyfikację, co z punktu widzenia wielu użytkowników było niewygodnym rozwiązaniem. Dlatego niezależnie od wymogów JPK-FA, treści wprowadzone w oknie Zaliczkowanie → Dane do faktur zaliczkowych i końcowych mogą po zaznaczeniu odpowiedniej opcji zostać dodatkowo umieszczone na obrazie fatury (podgląd, wydruk, PDF).

W celu uzyskania dalszych informacji nt. aktualnych rozwiązań w zakresie zaliczkowania, zalecamy zapoznanie się z najnowszą wersją odpowiedniego rozdziału dokumentacji:

 

JPK-FA 3

Nowa wersja JPK-FA wprowadziła również inne zmiany aniżeli te związane z zaliczkowaniem – w szczególności w zakresie faktur walutowych oraz mechanizmu podzielonej płatności. Jakkolwiek z punktu widzenia programu odpowiednie opcje w tym zakresie były dostępne już wcześniej, a sposób korzystania z nich sprecyzowany przepisami prawa, to zalecamy zapoznanie się z następującymi rozdziałami dokumentacji w ich nowych (przeredagowanych) wersjach:

 

Aktualizacja wsparcia dla drukarek fiskalnych Novitus

Wraz z najnowszą wersją programu dostarczona zostaje również najnowsza wersja pochodzącej od producenta urządzeń biblioteki kominikacyjnej. Dzięki temu możliwe jest:

  • wsparcie dla wszystkich najnowszych drukarek fiskalnych marki Novitus, w tym urządzeń online,
  • istotne rozszerzenie funkcji serwisowych drukarek fiskalnych, w tym m.in. programowanie nagłówków typu online oraz grafiki nagłówkowej,
  • opcjonalne drukowanie paragonów fiskalnych z NIP-em nabywcy.

W związku z powyższym zachęcamy użytkowników urządzeń marki Novitus do zapoznania się ze zaktualizowaną dokumentacją programu w zakresie, w jakim opisuje ona korzystanie z tych urządzeń oraz tworzenie paragonów fiskalnych:

 

Ze względu na znaczny zakres zmian, w tym podmianę biblioteki komunikacyjnej, zalecamy użytkownikom, którzy wystawiają dużo paragonów w sposób ciągły, aby ze względów ostrożności przed aktualizacją programu w środowisku produkcyjnym zainstalowali go na niezależnym komputerze w celu przynajmniej podstawowego przetestowania komunikacji z posiadanym urządzeniem fiskalnym. Każda konfiguracja sprzętu i oprogramowania u każdego użytkownika jest w jakiś sposób unikalna i nie da się na 100% wykluczyć problemu w komunikacji między nowym oprogramowaniem a dotychczasowym urządzeniem fiskalnym. Jeśli więc nawet przejściowe zakłócenie pracy z nim nie jest w warunkach danego użytkownika akceptowalne, należy przeprowadzić wcześniejszy test.

 

Zaktualizowany kalkulator odsetek ustawowych

W związku ze zmianami stawek odsetek cywilnoprawnych z tytułu zwłoki w zapłacie oraz z tytułu korzystania z kapitału, obowiązującymi od dnia 18 marca br., zaktualizowane zostały kalkulatory odsetek ustawowych. Dotyczy to zarówno kalkulatora wbudowanego w program, który może być wykorzystywany przy wystawianiu not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty, jak i dołączonego zewnętrznego kalkulatora z naszego pakietu Kalkulatory i Weryfikatory 2020.

Instalator i więcej informacji