Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.4.1 – aktualizacja wsparcia dla drukarek fiskalnych Novitus

Udostępniliśmy nową wersję programu Proste Faktury, która będzie miała znaczenie przede wszystkim dla korzystających z połączonych z programem urządzeń fiskalnych Novitus, a w pewnych sytuacjach również dla pozostałych użytkowników.

Aktualizacja wsparcia dla drukarek fiskalnych Novitus

Wraz z najnowszą wersją programu dostarczona zostaje również najnowsza wersja pochodzącej od producenta urządzeń biblioteki kominikacyjnej. Dzięki temu możliwe jest:

  • wsparcie dla wszystkich najnowszych drukarek fiskalnych marki Novitus, w tym urządzeń online,
  • istotne rozszerzenie funkcji serwisowych drukarek fiskalnych, w tym m.in. programowanie nagłówków typu online oraz grafiki nagłówkowej,
  • opcjonalne drukowanie paragonów fiskalnych z NIP-em nabywcy.

W związku z powyższym zachęcamy użytkowników urządzeń marki Novitus do zapoznania się ze zaktualizowaną dokumentacją programu w zakresie, w jakim opisuje ona korzystanie z tych urządzeń oraz tworzenie paragonów fiskalnych:

 

Ze względu na znaczny zakres zmian, w tym podmianę biblioteki komunikacyjnej, zalecamy użytkownikom, którzy wystawiają dużo paragonów w sposób ciągły, aby ze względów ostrożności przed aktualizacją programu w środowisku produkcyjnym zainstalowali go na niezależnym komputerze w celu przynajmniej podstawowego przetestowania komunikacji z posiadanym urządzeniem fiskalnym. Każda konfiguracja sprzętu i oprogramowania u każdego użytkownika jest w jakiś sposób unikalna i nie da się na 100% wykluczyć problemu w komunikacji między nowym oprogramowaniem a dotychczasowym urządzeniem fiskalnym. Jeśli więc nawet przejściowe zakłócenie pracy z nim nie jest w warunkach danego użytkownika akceptowalne, należy przeprowadzić wcześniejszy test.

 

Zaktualizowany kalkulator odsetek ustawowych

W związku ze zmianami stawek odsetek cywilnoprawnych z tytułu zwłoki w zapłacie oraz z tytułu korzystania z kapitału, obowiązującymi od dnia 18 marca br., zaktualizowane zostały kalkulatory odsetek ustawowych. Dotyczy to zarówno kalkulatora wbudowanego w program, który może być wykorzystywany przy wystawianiu not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty, jak i dołączonego zewnętrznego kalkulatora z naszego pakietu Kalkulatory i Weryfikatory 2020.

 

Możliwy problem z wyświetlaniem zawartości okna wprowadzania danych specyficznych dla faktur zaliczkowych i końcowych

Niektórzy użytkownicy wersji 3.4 programu zgłaszali problemy w poprawnym wyświetlaniem zawartości tego okna. W praktyce wystąpić to mogło u użytkowników korzystających również z innego niż podstawowy rozmiar czcionek w systemie Windows. W wersji 3.4.1 okno to ma możliwość poprawnego wyświetlenia również w innych rozmiarach czcionek, przy czym szczegółowej weryfikacji dokonano dla ustawienia 125%.

 

Jak zaktualizować program Proste Faktury do najnowszej wersji?

  • dla posiadaczy aktualnej licencji czasowej, aktualizacja sprowadza się jak zwykle do pobrania i zainstalowania nowej wersji programu; aktualizacja jest wówczas całkowicie bezpłatna;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 2.x i którzy od razu dokonają bezterminowej aktualizacji do wersji 3.x, skorzystają z bardzo atrakcyjnych rabatów;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 1.x mogą dokonać aktualizacji bezterminowej do wersji 3.x w przeznaczonej specjalnie dla nich niższej cenie.
 

Więcej informacji