Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Nowe wersje narzędzi do ochrony i przenoszenia danych

Od kilku dni dostępne są nowe wersje narzędzi służących do ochrony przed utratą oraz do przenoszenia danych i ustawień w programach Proste Faktury, DuoKomp Delegacje oraz DuoKomp Księga Podatkowa. Udoskonalone zostały:

  • Archiwizacja lokalna,
  • Kopia zapasowa on-line.

Co się zmieniło?

Wspólną dla obu narzędzi nowością jest możliwość archiwizowania nie tylko bazy danych, ale również ustawień programów. Wykonywane na żądanie archiwum ustawień może okazać się bardzo przydatne przede wszystkim gdy zachodzi potrzeba przeniesienia ich pomiędzy dwoma różnymi komputerami. Przypominamy bowiem, że narzędzia archiwizacyjne są przeznaczone także dla użytkowników korzystających z naszych programów zamiennie na kilku stanowiskach pracy. Niewątpliwie jednak automatyczne przywrócenie ustawień pozwoli również zmniejszyć stres towarzyszący odtwarzaniu środowiska pracy po kradzieży lub uszkodzeniu komputera.

Największe zmiany zaszły w Kopii zapasowej on-line. Oprócz opcji archiwizowania i przywracania ustawień, wprowadziliśmy następujące udoskonalenia:

  • zwiększenie limitu liczby plików (kopii) do 100,
  • ochrona wybranych plików przed przypadkowym skasowaniem,
  • możliwość dodawania własnych opisów wybranych plików,
  • filtr pozwalający grupować pliki w zależności od tego z jakiego pochodzą programu,
  • bardziej elastyczny i czytelny interfejs okna usługi w programach.

Wymienione zmiany czynią korzystanie z narzędzi archiwizacyjnych wygodniejszym, ale przede wszystkim poszerzają zakres ich zastosowania i zwiększają bezpieczeństwo kluczowych dla firmy danych i ustawień. Użytkownicy dotąd niezaznajomieni z Kopią zapasową on-line mogą dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest i jak działa na stronie internetowej któregokolwiek z programów, np. pod tym adresem: http://prostefaktury.duokomp.pl/kopia_online. Znajdują się tam zarówno syntetyczny opis usługi, jak również szczegółowa dokumentacja wyjaśniająca krok po kroku i zrzutami ekranu sposób jej użycia.

Jak skorzystać z nowych funkcji poprawiających bezpieczeństwo?

Aby skorzystać z opisanych rozwiązań, należy zainstalować najnowsze wersje naszych aplikacji:

  • Proste Faktury 2.5 (wszyscy użytkownicy licencji czasowych oraz użytkownicy licencji bezterminowych na wersje 2.x),
  • DuoKomp Delegacje 1.6,
  • DuoKomp Księga Podatkowa 2013 wersja 1.3.

W celu pobrania najnowszych wersji programów należy udać się na odpowiednią stronę internetową i kliknąć odpowiedni przycisk w jej nagłówku:

Dodatkowo, na zakładkach Aktualizacje każdego z tych serwisów znajduje się zawsze krótka instrukcja jak bezpiecznie zainstalować nową wersję programu, aby zachować dotychczasowe dane i ustawienia.

Pomimo ograniczonych możliwości technicznych wprowadzania zmian w nierozwijanych już Prostych Fakturach 1.x, nowe narzędzia są dostępne również dla tych użytkowników licencji bezterminowych, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji do Prostych Faktur 2.x – pod warunkiem zainstalowania wersji 1.9.5 dostępnej na tej stronie w sekcji Archiwalne wersje programu.