Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.6 - zmiany w prawie i urządzenia fiskalne

Opublikowaliśmy nową wersję programu Proste Faktury, oznaczoną numerem 2.6. Wprowadza ona dwie istotne grupy zmian:

  • dostosowanie do zmian w prawie jakie zaszły z początkiem 2014 roku,
  • wprowadzenie obsługi urządzeń fiskalnych w zakresie drukowania paragonów – na początek obsługiwane są urządzenia marki Novitus.

Dostosowanie do zmian w przepisach

Od 1 stycznia 2014 r. dotychczasowa regulacja nt. wystawiania faktur, dotąd zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów, przeniesiona została niemal w całości do ustawy o podatku od towarów i usług. Jakkolwiek ilość i zakres różnic pomiędzy uchylonym rozporządzniem a nowymi artykułami ustawy nie są zbyt duże, to jednak przynajmniej jedna zmiana przepisów wymagała modyfikacji programu. Wprowadziliśmy mianowicie możliwość drukowania w nieco uproszczonej formie faktur stwierdzających sprzedaż zwolnioną z podatku. Przepisy ustawy oraz wydanego na jej podstawie nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur przewidują bowiem możliwość podania na takim dokumencie okrojonego zakresu danych zbliżonego do rachunków. Okna edycyjne faktury VAT, „kasowej”, proforma i korygującej zawierają więc teraz odpowiednie pole Zwolnienie z podatku. Prosimy przy tym nie mylić tego rozwiązania z tzw. „fakturami uproszczonymi”, które funkcjonują w obiegu już od początku 2013 r. i nadal są przewidziane obowiązujacą regulacją prawną.

Do programu dołączono również najaktualniejszą wersję pakietu kalkulatorów podatkowo-płacowo-odsetkowych.

Urządzenia fiskalne

Nowa wersja programu wprowadza funkcję drukowania paragonów fiskalnych – samodzielnych lub w powiązaniu z fakturami i dokumentami magazynowymi. Paragon jest widoczny w programie jako dodatkowy rodzaj dokumentu, chociaż ściśle rzecz biorąc program jest tylko interfejsem do wydrukowania (wystawienia) rzeczywistego paragonu przez drukarkę lub kasę fiskalną. Na chwilę obecną obsługiwane są urządzenia marki Novitus. Zamierzamy rozszerzyć katalog urządzeń w przyszłości, przy czym termin i zakres tego będą zależały zarówno od zainteresowania użytkowników jak i od przebiegu naszej współpracy z producentami sprzętu.

Aktualizacja

Zachęcamy wszystkich użytkowników do instalowania najnowszych wersji naszych programów. Przypominamy jednak, że użytkownicy posiadający bezterminowe klucze aktywacyjne do Prostych Faktur 1.x, a chcący dokonać aktualizacji do wersji 2.0 i kolejnych, powinni nabyć nowy klucz aktywacyjny.

Więcej informacji

Dokumentacja programu nt. wystawiania paragonów fiskalnych:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/dokumentacja_paragony

Dokumentacja programu nt. obsługi urządzeń fiskalnych:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/dokumentacja_urzadzenia_fiskalne

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#updateguide

Lista zmian w poprzednich wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/aktualizacje#changelog

Galeria screenów na Facebooku

Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie można znaleźć album z pochodzącymi z programu zrzutami ekranu demonstrującymi nowe funkcje fiskalne w działaniu.