Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2014

Opublikowaliśmy edycję 2014 programu DuoKomp Księga Podatkowa. Formalnie oznaczona jest ona jako wersja 2.0. Jest dostosowana do współpracy z najnowszymi wersjami programu Proste Faktury (import danych) oraz posiada dołączoną najnowszą wersję pakietu kalkulatorów i weryfikatorów. Nie mniej jednak z racji tego, że przepisy prawa na których opierała się DuoKomp Księga Podatkowa 2013 wersja 1.3 oraz teraz jej edycja 2014 nie uległy zmianie w zakresie objętym funkcjonalnością programu samego w sobie, na chwilę obecną nie rekomendujemy użytkownikom edycji 2013 dokonywania aktualizacji. Edycję 2014 można uważać za przeznaczoną dla nowych użytkowników, dotychczasowym zalecamy natomiast odczekanie na ewentualne zmiany jakie mogą nastąpić w trakcie lub na koniec roku podatkowego, np. w zakresie formularzy deklaracji podatkowych obsługiwanych przez program.

Ponieważ w aspekcie licencyjnym edycje 2013 i 2014 nie są ze sobą kompatybilne, tj. w praktyce nie rozpoznają wzajemnie swoich kluczy aktywacyjnych, edycja 2013 nadal będzie dostępna na stronie internetowej programu. Dodatkowo udostępnimy jej nową konsolidację zawierającą bibliotekę zdolną współpracować z najnowszymi Prostymi Fakturami.

Więcej informacji

Bezpośredni link do pobrania programu:
http://www.duokomp.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32