Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Nowe strony internetowe oraz komunikat techniczny

Nowe strony internetowe firmy DuoKomp i aplikacji

W ostatnich dniach uruchomiliśmy odświeżone wizualnie, a po części również funkcjonalnie i treściowo, wersje naszych stron internetowych. Modyfikacji doczekały się zarówno serwisy poszczególnych programów, jak i strona główna naszej firmy. Nowe schematy wizualne i nawigacyjne pozwalają na jeszcze łatwiejsze wyszukiwanie potrzebnych informacji oraz lepsze zapoznanie się z nasza ofertą. Zapraszamy!

Komunikat techniczny dot. programu Proste Faktury wersja 2.6

Kogo dotyczy?

Użytkowników, którzy uruchamiają program na komputerze innym niż ten, na którym został zainstalowany – w sieci lokalnej poprzez udziały Windows, albo z pendriva lub innego nośnika wymiennego.

Problem i jego objawy

Podczas próby uruchomienia programu pojawia się komunikat „Klasa niezarejestrowana” lub podobny, co przerywa uruchamianie programu i jego praca zostaje zakończona.

Przyczyna

Problem związany jest z wprowadzeniem w wersji 2.6 obsługi urządzeń fiskalnych marki Novitus. Wymaga to użycia biblioteki, która musi zostać zarejestrowana w systemie Windows w czasie instalacji programu. Rejestracja jest jednak skuteczna tylko dla komputera, na którym program zainstalowano, natomiast nie na innej maszynie do której podłączono później nośnik wymienny z kopią programu, bądź ma której program jest uruchamiany z udostępnionego z innego komputera folderu.

Zalecane rozwiązanie

Należy zainstalować najnowszą konsolidację programu oznaczoną numerem 2.6.0.14039. Potrafi ona wykryć fakt braku rejestracji biblioteki na danym komputerze i jakkolwiek funkcje fiskalne będą wówczas niedostępne, to jednak poza tym program będzie działał prawidłowo.