Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury - komunikat techniczny

W dniu dzisiejszym opublikowana została zaktualizowana konsolidacja programu Proste Faktury – oznaczona numerem 2.6.0.14055 – rozwiązująca w szczególności opisany poniżej problem.

Problem i jego objawy

Po użyciu narzędzia tłumaczenia dokumentów wyedytowane tłumaczenie użytkownika zostaje uszkodzone i podczas próby podglądu, wydrukowania lub zapisania do PDF dokumentu dla którego wybrano to tłumaczenie, dokument ma ewidentnie nieprawidłową treść lub dochodzi do awarii programu w ogólności (appcrash).

Przyczyna i zakres występowania

Sytuacja taka może wystąpić u niektórych użytkowników po użyciu w narzędziu tłumaczenia dokumentów opcji „Skopiuj z...” i jest związana z błędem w kodzie tego narzędzia. Błąd był obecny we wszystkich wcześniejszych wersjach programu, jednak ze względu na rzadkość występowania okoliczności koniecznych do jego ujawnienia pozostawał dotąd niewykryty.

Rozwiązanie

W najnowszej konsolidacji programu błąd ten nie występuje. W celu naprawienia ewentualnych uszkodzonych tłumaczeń użytkownika należy zainstalować konsolidację 2.6.0.14055, a następnie ponownie użyć opcji „Skopiuj z...”.