Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 1.9.1

Ukazała się nowa wersja programu zawierająca istotne nowe funkcje. Są to w szczególności:

  1. Możliwość wyboru metody obliczania kwot na fakturach: od cen netto, brutto lub mieszanej.
  2. Opcja przechowywania informacji o płatnościach dokonywanych z tytułu faktur i rachunków.
  3. Możliwość zmiany formatu wydruków (czcionka, marginesy) wszystkich raportów.

Ponadto, w dniu 9 stycznia ukazał się nowy build wersji 1.9.1, oznaczony jako 1.9.1.12005. Zawiera ona kilka modyfikacji, dzięki którym rozwiązano 2 zgłoszone przez użytkowników problemy:

  1. W narzędziu eksportu bazy danych do CSV istnieje teraz opcja "Spłaszczaj wieloliniowy tekst". Niektóre pola danych, np. adres kontrahenta, umożliwiają wprowadzanie tekstu wraz z łamaniami wiersza. W wersji 1.9 oraz pierwotnej konsolidacji wersji 1.9.1, pola te były eksportowane do CSV zawsze w oryginalnej, wielowierszowej postaci, po uprzednim objęciu ich cudzysłowem. Niektóre programy, w szczególności arkusze kalkulacyjne takie jak MS Excel i Open Calc, mogą jednak nieprawidłowo interpretować pliki CSV zawierające wielowierszowe pola danych. Zastosowanie opcji "Spłaszczaj wieloliniowy tekst" (domyślnie jest ona włączona) pozwala na ominięcie tego problemu.
  2. Wersji 1.9 oraz w pierwotnej konsolidacji wersji 1.9.1 na wydruku noty korygującej w sekcji "Sprzedawca" mógł pojawiać się NIP wystawcy noty zamiast NIP-u sprzedawcy z faktury, której dotyczy nota. Zostało to poprawione.

W najbliższym czasie należy również spodziewać się aktualizacji dołączonych do programu kalkulatorów podatkowo-płacowo-odsetkowych, stosownie do zmian prawnych jakie zaszły z początkiem bieżącego roku. O dostępności takiej aktualizacji poinformujemy w odrębnym e-mailu.

Aby pobrać instalator wersji 1.9.1 należy udać się na stronę www.prostefaktury.pl lub skorzystać z zawsze dostępnego linku do najnowszego pliku instalatora:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Użytkownicy, którzy nie dokonywali do tej pory aktualizacji do którejś z poprzednich wersji programu mogą zapoznać się z odpowiednią instrukcją jak tego dokonać:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide