Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 1.9.2

Ukazała się nowa wersja programu oznaczona jako Proste Faktury 1.9.2. Zawiera ona zaktualizowany pakiet kalkulatorów podatkowo-płacowo-odsetkowych, stosownie do zmian jakie zaszły w tym zakresie z dniem 1 stycznia i 1 lutego b.r. Dodatkowo wprowadziliśmy też kilka przydatnych modyfikacji w samym programie:

  1. Seryjny zapis faktur i rachunków do PDF (obok wcześniej dostępnego wydruku seryjnego);
  2. Opcja automatycznego tworzenia KP/KW z chwilą zapisu/wydruku nowej faktury lub rachunku, zależnie od wybranego sposobu płatności;
  3. Opcja automatycznego tworzenia formularza przelewu z chwilą zapisu/wydruku nowej faktury lub rachunku również może być teraz uzależniona od wybranego sposobu płatności, co czyni ją dużo bardziej praktyczną;
  4. Wśród danych kontrahenta udostępione zostało pole "Uwagi" o dowolnym przeznaczeniu;
  5. Poprawiono import i eksport danych kontrahentów poprzez CSV, gdyż przez pomyłkę nie obejmował on dotąd kolumn z danymi teleadresowymi; zostało to uzupełnione.

Aby pobrać instalator wersji 1.9.2 należy udać się na stronę www.prostefaktury.pl lub skorzystać z zawsze dostępnego linku do najnowszego pliku instalatora:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Użytkownicy, którzy nie dokonywali do tej pory aktualizacji do którejś z poprzednich wersji programu mogą zapoznać się z odpowiednią instrukcją jak tego dokonać:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide

Przypominamy również wszystkim użytkownikom - zwłaszcza tym, którzy dokonują aktywacji programu na czas określony - o możliwości skorzystania z promocji "Polecaj Proste Faktury". Począwszy od 1 marca ub.r., z chwilą otrzymania pierwszego lub kolejnego klucza aktywacyjnego, każdy użytkownik otrzymuje również specjalny kod promocyjny ważny przez 90 dni. Jeśli w tym czasie poleci on program choćby jednej innej firmie, a ta zakupi go podając w zamówieniu kod promocyjny użytkownika polecającego, wówczas:

  1. Nowy użytkownik otrzyma 20% rabat na zakup pierwszego klucza oraz własny kod, którym może polecać innych,
  2. Użytkownik polecający również otrzyma 20% rabat - na jedno kolejne przedłużenie aktywacji, a w przypadku jeśli posiada klucz bezterminowy - na aktualizację do wersji 2.x.

Jeśli jednym kodem promocyjnym zostanie polecony więcej niż 1 nowy użytkownik, rabat przysługujący posiadaczowi kodu ulega pomnożeniu przez liczbę poleceń - aż do możliwości przedłużenia aktywacji za 1,00 zł!

Kod promocyjny można znaleźć w 3 miejscach: w tej samej wiadomości e-mail, w której wysyłamy klucz aktywacyjny, na arkuszu z kluczem dołączanym do faktury VAT, a także po zalogowaniu się w zakładce Moje konto na stronie internetowej programu. W tym ostatnim miejscu dostępne są również bardziej szczegółowe informacje nt. promocji.