Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.3 - obsługa magazynu

Opublikowana została nowa wersja programu Proste Faktury (2.3), która wprowadza możliwość zarządzania stanami magazynowymi wybranych przez użytkownika produktów (towarów). Jeżeli towar zostanie dodany do magazynu, możliwe jest wówczas:

  • uaktualnianie jego stanu magazynowego przy okazji wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur i rachunków),
  • wystawianie zawierających go dokumentów ściśle magazynowych, tj. WZ i PZ i uaktualnianie stanów z ich poziomu.

Nowa wersja programu wprowadza także inne przydatne rozwiązania w zakresie zarządzania magazynem, takie jak:

  • sekwencyjne wystawianie dokumentów sprzedaży i magazynowych – jeden na podstawie drugiego,
  • przechowywanie historii zdarzeń magazynowych poszczególnych produktów (towarów), co pozwala analizować zmiany stanów w czasie.

Aktualizacja

Zachęcamy wszystkich użytkowników do instalowania najnowszych wersji naszych programów. Przypominamy jednak, że użytkownicy posiadający bezterminowe klucze aktywacyjne do Prostych Faktur 1.x, a chcący dokonać aktualizacji do wersji 2.0 i kolejnych, powinni nabyć nowy klucz aktywacyjny.

Więcej informacji

Dokumentacja programu nt. obsługi magazynu:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=13&chapter=11

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide

Lista zmian w poprzednich wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#changelog

Galeria screenów na Facebooku

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie można znaleźć m.in. album z pochodzącymi z programu zrzutami ekranu demonstrującymi nowe funkcje magazynowe w działaniu.