Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 2.4 - dostosowanie do zmian w przepisach

Opublikowana została nowa wersja programu Proste Faktury (2.4) uwzględniająca zmiany w przepisach prawa, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku:

  • w zakresie wystawiania faktur (w szczególności nowe treści nagłówków niektórych dokumentów oraz opcjonalna możliwość wystawiania faktur "uproszczonych"),
  • w zakresie objętym pakietem kalkulatorów i weryfikatorów dołączonych do programu.

Aktualizacja

Zachęcamy wszystkich użytkowników do zainstalowania najnowszej wersji programu - nie tylko ze względu na zmiany w prawie, ale także wiele nowych funkcji jakie w ostatnich miesiącach pojawiły się w programie (m.in. magazyn oraz dokumenty windykacyjne). Dotyczy to również posiadaczy bezterminowych kluczy aktywacyjnych do Prostych Faktur 1.x - mogą oni dokonać bezterminowej aktualizacji do wersji 2.x w promocyjnej cenie lub nabyć nowy klucz terminowy na ogólnych zasadach.

Ponadto w drodze wyjątku opublikowana została również wersja 1.9.4 programu, która uwzględnia część zmian wprowadzonych do fakturowania nowymi przepisami - na tyle na ile ich wdrożenie do starych wersji jest jeszcze technicznie możliwe. Zaimplementowane zostały więc jedynie nieskomplikowane nowości, których stosowanie jest obwiązkowe, nie ma zaś np. możliwości wystawiania opcjonalnych faktur uproszczonych. Nie mniej jednak umożliwia to na razie dalsze korzystanie z historycznej linii 1.x tym posiadaczom licencji bezterminowych, którzy z jakiś powodów nie mogą lub nie chcą dokonać aktualizacji do wersji 2.x.

Więcej informacji

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=2

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#updateguide

Lista zmian w poprzednich wersjach:
http://www.duokomp.pl/programs/fv/index.php?id=7#changelog