Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Jednolity Plik Kontrolny / Proste Faktury 3.0 JPK

Rok 2018 przyniesie znakomitej większości polskich firm bardzo istotne zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych względem organów podatkowych. Wejdą bowiem w życie w pełnym wymiarze rozwiązania w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), które do tej pory dotyczyły tylko niewielkiej grupy podatników. Oznacza to również konieczność aktualizacji używanego przez podatników oprogramowania.

 

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

W skrócie, JPK jest specjalnym plikiem tworzonym w oprogramowaniu sprzedażowym lub księgowym. W określonych sytuacjach musi on zostać udostępniony organom podatkowym. Istnieje wiele rodzajów JPK. Do najczęściej spotykanych należą:

  • JPK-FA tworzony w oprogramowaniu sprzedażowym, takim jak np. Proste Faktury lub DuoKomp Sprzedaż i Magazyn; zawiera on bardzo szczegółowe informacje nt. faktur wyłącznie sprzedażowych; podatnik będzie miał obowiązek dostarczenia go organom podatkowym na ich żądanie.
  • JPK-VAT tworzony w oprogramowaniu księgowym, takim jak np. DuoKomp Księga Podatkowa; zawiera informacje łącznie o transakcjach sprzedażowych i zakupowych oraz ich sposobie rozliczenia dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT) – naśladując w dużej mierze układ deklaracji VAT-7; będzie musiał być obowiązkowo generowany przed wszystkich podatników rozliczających się z VAT i wysyłany elektronicznie organom podatkowym co miesiąc bez wezwania;
 

Jakie są konsekwencje powszechnego wprowadzenia JPK od 2018 roku?

Praktyczne konsekwencje powszechnego wprowadzenia JPK są, w dużym skrócie, następujące:

  • wykorzystywany przez rozliczającego się z VAT podatnika program księgowy będzie musiał pozwalać na wytworzenie JPK-VAT; w przypadku naszego oprogramowania dotyczy do programu DuoKomp Księga Podatkowa;
  • wykorzystywany przez podatnika program do wystawiania faktur będzie musiał posiadać możliwość tworzenia JPK-FA; w przypadku naszego oprogramowania dotyczy do programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn.

W programie DuoKomp Księga Podatkowa wsparcie dla JPK-VAT istnieje już od początku bieżącego roku (edycja 2017 / wersja 4.x). Program ten przeznaczony jest dla podatników samodzielnie (tj. bez pomocy biura rachunkowego) rozliczających się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz rozliczających się z VAT. W kolejnej edycji (2018, wersja 5.x) zostanie uzupełniony m.in. o wsparcie dla JPK-PKPIR.

Rozliczający się bez pomocy biura rachunkowego podatnicy, którzy zostaną teraz objęci obowiązkiem wysyłania JPK-VAT, powinni poważnie rozważyć zaopatrzenie się w tego rodzaju oprogramowanie jeżeli jeszcze go nie posiadają. O ile istnieje bowiem teoretyczna możliwość "ręcznego" przygotowania JPK z użyciem m.in. arkusza kalkulacyjnego, o tyle może to być bardzo kłopotliwe oraz wymagać większej wiedzy podatkowej aniżeli w przpadku korzystania z odpowiedniej aplikacji.

 

Proste Faktury 3.0 JPK

Od teraz dostępny jest również program Proste Faktury 3.0 oferujący niezbędne wsparcie dla JPK-FA. Po pierwsze, pozwoli to na realizację określonych obowiązków wobec organów podatkowych. Po drugie, JPK-FA może stanowić również format wymiany danych pomiędzy programem fakturującym a powszechnie stosowanymi systemami księgowymi zewnętrznych biur rachunkowych. Aby wygenerować prawidłowy JPK-VAT, program księgowy musi bowiem uzyskać informację m.in. o wszystkich wystawionych przez podatnika fakturach sprzedażowych. Taką informację zawiera w szczególności JPK-FA. Dlatego wiele biur rachunkowych może już od stycznia 2018 roku oczekiwać comiesięcznego dostarczania JPK-FA w celu dokonania rozliczenia.

Ponieważ docelowo nie ma możliwości uniknięcia zbliżającego się wielkimi krokami JPK, a co za tym idzie również aktualizacji stosowanego oprogramowania, zalecamy odpowiednio wczesne zainteresowanie się tym zagadnieniem.

 

Jak zaktualizować program Proste Faktury do wersji 3.0?

  • dla posiadaczy aktualnej licencji czasowej na wersje 2.x, aktualizacja sprowadza się jak zwykle do pobrania i zainstalowania nowej wersji programu; aktualizacja jest wówczas całkowicie bezpłatna;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 2.x i którzy od razu dokonają bezterminowej aktualizacji do wersji 3.x, skorzystają z bardzo atrakcyjnych rabatów;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 1.x mogą dokonać aktualizacji bezterminowej do wersji 3.x w przeznaczonej specjalnie dla nich niższej cenie.
 

Więcej informacji