Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.2.0.17250

Udostępniliśmy uaktualnioną konsolidację programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn w wersji 1.2. Nie wprowadza ona nowych funkcjonalności, jednak rozwiązuje 2 problemy techniczne, które występowały lub mogły wystąpić u co najmniej części użytkowników.

 

Problem 1

W Menedżerze Serwera, na karcie Archiwizacja, nie ma możliwości odtworzenia bazy danych z archiwum, które zostało wcześniej utworzone z poziomu Menedżera Serwera (bezpośrednio lub w Kopii Online). Pojawia się następujący (lub zbliżony) komunikat:

Dodatkowo, w Kopii Online wysłany do zdalnego katalogu plik archiwum bazy danych opisany jest jako pochodzący z wersji 1.1 programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, podczas gdy w rzeczywistości został utworzony w wersji 1.2.

Problem nie dotyczy archiwów bazy danych tworzonych automatycznie przez serwer zgodnie z harmonogramem.

Przyczyna

Struktura archiwum jest prawidłowa, jednak zostało oznaczone niewłaściwą sygnaturą wersji. Dlatego Menedżer Serwera nie jest w stanie go prawidłowo rozpoznać podczas próby przywrócenia bazy danych.

Rozwiązanie

Aktualizacja modułu serwera programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn.

 

Problem 2

W oknie edycyjnym zamówienia trwale zablokowane są opcje w menu pozwalające na zapis dokumentów do PDF oraz wysłanie ich emailem.

Rozwiązanie

Aktualizacja aplikacji klienckiej na wszystkich stanowiskach, na których konieczne jest usunięcie problemu.

 

Dodatkowe uwagi

Ponieważ opisane problemy nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, a nowa konsolidacja oprogramowania nie wprowadza nowych sygnatur wersji, użytkownicy mogą wybrać czy chcą zaktualizować jedynie moduł serwera, jedynie aplikację kliencką, czy też dokonać aktualizacji w pełnym zakresie. Jednak pomimo że z technicznego punktu widzenia każdy z tych wyborów będzie poprawny, to jednak zaleca się aktualizację co najmniej modułu serwerowego. Problem nr 1 może bowiem uniemożliwić normalne korzystanie z usługi Kopia Online oraz znacząco utrudnić przywrócenie bazy danych z ręcznie wykonanego archiwum.

 

Pliki do pobrania

Bezpośredni link do instalatora najnowszej wersji:
https://www.duokomp.pl/programs/ds/index.php?id=14&f=51

Więcej informacji

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
https://www.duokomp.pl/programs/ds/aktualizacje#updateguide