Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.4 – wsparcie dla JPK-FA (3)

Udostępniliśmy nową wersję programu Proste Faktury, która wprowadza w szczególności 2 istotne, powiązane ze sobą zmiany:

  • nowe narzędzie wprowadzania danych na potrzeby faktur zaliczkowych i końcowych,
  • wsparcie dla JPK-FA w wersji 3.

Faktury zaliczkowe i końcowe

W dotychczasowych wersjach programu wprowadzanie dodatkowych, wymaganych prawem informacji na potrzeby faktur zaliczkowych i końcowych odbywało się poprzez odpowiednie zredagowanie opisu sprzedanych towarów i usług oraz komentarza do dokumentu. Takie rozwiązanie było wystarczające jeśli zaliczkowana sprzedaż była u użytkownika czymś raczej okazjonalnym. Jeśli wystawiano wiele faktur tego rodzaju, zawsze sugerowaliśmy migrację do programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, który oferował i nadal oferuje dużo bardziej rozbudowane możliwości w tym zakresie.

Jedynym dotąd wyjątkiem, gdy jakaś informacja na temat zaliczkowania powinna zostać wprowadzona do ściśle określonego pola danych, był wybór zakresu faktury (cała należność / zaliczka / rozliczenie końcowe) wprowadzony w wersji 3.0 programu. Było to konieczne dla poprawnego generowania JPK-FA w wersji 1 i 2.

Z chwilą wprowadzenia JPK-FA w wersji 3 znacznemu poszerzeniu uległ zakres zapisywanych w nim informacji nt. faktur zaliczkowych i końcowych. Konieczne jest więc też wprowadzenie tych informacji w sposób usystematyzowany w odpowiednia pola w programie. Nie jest on bowiem w stanie przetworzyć w zrozumiały dla siebie sposób treści wpisanych np. w komentarzu do faktury.

Obecnie w celu wystawienia faktury zaliczkowej lub końcowej należy:

  • tak jak dotychczas wybrać odpowiednią wartość pola Zakres,
  • kliknąć nowy przycisk Zaliczkowanie i w oknie jakie się pojawi wprowadzić dane nt. zamówienia (faktura zaliczkowa) lub nt. wcześniej wystawionych faktur (faktura końcowa),
  • podobnie jak dotychczas wprowadzić w tabeli sprzedanych towarów lub usług ich opis i kwoty odzwierciedlające wartość zaliczek i rozliczenia końcowego.

Warto również zwrócić uwagę, że po ostatnich zmianach w przepisach określających jakie treści powinny znajdować się na fakturach zaliczkowych i końcowych, opisywanie ich tylko za pomocą komentarzy stało się w niektórych przypadkach nieco uciążliwe i jako takie zgłaszali nam to użytkownicy. Dlatego niezależnie od wymogów JPK-FA, treści wprowadzone w oknie Zaliczkowanie → Dane do faktur zaliczkowych i końcowych mogą po zaznaczeniu odpowiedniej opcji zostać dodatkowo umieszczone na obrazie fatury (podgląd, wydruk, PDF). To bardzo duże ułatwienie.

Choć dla wielu użytkowników kwestia faktur zaliczkowych i końcowych może wydawać się teraz nieco zawiła, nie było jednak możliwości uniknięcia odpowiedniego rozwiązania tej kwestii ze względu na zmianę obowiązujących przepisów. Staraliśmy się jednak, aby zmiany jak najmniej wpłynęły na wygodę korzystania z programu. Zachęcamy także do zapoznania się z odpowiednim, na nowo zredagowanym rozdziałem dokumentacji o fakturach zaliczkowych i końcowych, który zawiera dalsze wyjaśnienia i zrzuty ekranu:

 

JPK-FA 3

Nowa wersja JPK-FA wprowadziła również inne zmiany aniżeli te związane z zaliczkowaniem – w szczególności w zakresie faktur walutowych oraz mechanizmu podzielonej płatności. Jakkolwiek z punktu widzenia programu odpowiednie opcje w tym zakresie były dostępne już wcześniej, a sposób korzystania z nich sprecyzowany przepisami prawa, to rekomendujemy zapoznanie się z następującymi rozdziałami dokumentacji w ich nowych (przeredagowanych) wersjach:

 

Jak zaktualizować program Proste Faktury do najnowszej wersji?

  • dla posiadaczy aktualnej licencji czasowej, aktualizacja sprowadza się jak zwykle do pobrania i zainstalowania nowej wersji programu; aktualizacja jest wówczas całkowicie bezpłatna;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 2.x i którzy od razu dokonają bezterminowej aktualizacji do wersji 3.x, skorzystają z bardzo atrakcyjnych rabatów;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 1.x mogą dokonać aktualizacji bezterminowej do wersji 3.x w przeznaczonej specjalnie dla nich niższej cenie.
 

Więcej informacji