Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.3 / DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4.1 – mechanizm podzielonej płatności oraz zmiany w fakturach VAT RR

W związku z bardzo istotnymi zmianami w przepisach prawa podatkowego w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP), jakie wejdą w życie w dniu 1 listopada 2019 r. i dotyczą znacznej części użytkowników programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, udostępniliśmy ich zaktualizowane wersje. Dodatkowo porządkują one również w aspekcie użytkowym sposób wystawiania w tych programach faktur VAT RR po zmianach ograniczających wymogi co do ich zawartości poczynając od 1 września br.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Znaczna część użytkowników naszych programów będzie miała od początku listopada br. obowiązek oznaczania niektórych lub wszystkich wystawianych przez siebie faktur formułą “mechanizm podzielonej płatności”. W związku z tym najnowsze wersje programów Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn pozwalają oznaczyć fakturę polem, które w interfejsie użytkownika opisane jest jako “podzielona płatność”. W obrazie takiej faktury przeznaczonym do wydruku lub zapisania do PDF zaznaczenie tego pola będzie skutkowało umieszczeniem pod nagłówkiem słów “mechanizm podzielonej płatności”. Pole “podzielona płatność” dostępne jest w dobrze już znanym użytkownikom miejscu, tj. w oknie wywoływanym przyciskiem Zaawansowane opcje i rozliczenia (PF) lub Zaawansowane (DSiM) w formularzu edycyjnym faktury. Taki wybór ma zastosowanie dla określonej faktury i ewentualnie dokumentów powstałych dalej poprzez jej sklonowanie, zduplikowanie lub skorygowanie. Aby natomiast uczynić to ustawienie domyślnym dla wszystkich nowo tworzonych faktur – jeśli większość lub wszystkie faktury użytkownika wiążą się z obowiązkiem MPP – należy dodatkowo zaznaczyć to samo pole w ogólnych ustawieniach programu na karcie Sprzedaż.
 


Wszystkich użytkowników, których dotyczą zmiany w zakresie MPP, prosimy, aby w żadnym wypadku nie ignorować tej aktualizacji oprogramowania. Ustawodawca obwarował określone przypadki naruszeń w treści oraz sposobie rozliczania faktur objętych obowiązkiem MPP daleko idącymi sankcjami, które mogą dotknąć zarówno sprzedawcę jak i nabywcę. W efekcie niedopilnowanie odpowiedniego oznaczenia faktur klauzulą MPP może prowadzić do dotkliwych konsekwencji administracyjnych oraz karnych dla obu stron transakcji.

W związku z m.in. powyższymi zmianami (ale nie tylko z nimi) pojawi się również nowa struktura JPK-FA (3). Organy podatkowe będą mogły jej żądać od podatników począwszy od 2 grudnia 2019 roku. W związku z tym w niedługim czasie opublikujemy kolejne aktualizacje naszych programów. Warunkiem prawidłowego wygenerowania JPK-FA(3) będzie jednak m.in. prawidłowe ustawienie pola “podzielona płatność”, które będzie ona zawierała.

 

Faktury VAT RR

Począwszy od 1 września br. podawanie na fakturze VAT RR informacji o dokumencie tożsamości dostawcy (tj. rodzaju, numeru, wystawcy i daty wystawienia tego dokumentu) nie jest już obowiązkowe. W związku z tym również w najnowszych wersjach naszych aplikacji do wystawiania faktur nie przewidują one podawania tych danych jeśli faktura VAT RR ma datę wystawienia 1 września 2019 lub późniejszą.

 

Jak zaktualizować program Proste Faktury do najnowszej wersji?

 

Jak zaktualizować program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn do najnowszej wersji?

  • Dotychczasowi użytkownicy programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn mogą dokonać standardowej aktualizacji polegającej na zainstalowaniu najnowszej wersji na serwerze i stanowiskach roboczych wg instrukcji dostępnej na stronie internetowej programu: http://www.duokomp.pl/programs/ds/aktualizacje#updateguide. Na chwilę obecną aktualizacja jest zawsze bezpłatna bez względu na to z jakiej wersji korzystał poprzednio użytkownik programu.
  • Link do instalatora najnowszej wersji:
    http://www.duokomp.pl/programs/getfile.php?id=52