Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Sprzedaż i Magazyn 1.4

Opublikowaliśmy nową wersję programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn zawierającą szeroki katalog zmian, w aspekcie użytkowym, technologicznym oraz formalno-prawnym. Jest to jak dotąd największa aktualizacja w historii programu wnosząca do niego szeroki katalog nowości. Najważniejsze z nich to:

 • Dostawy (zamówienia od dostawców),
 • Inwentaryzacja magazynu,
 • Opcjonalne ceny zakupu towarów magazynowych,
 • Dodawanie do magazynu wielu produktów jednocześnie,
 • Minimalne stany magazynowe,
 • Przewidywanie przyszłych stanów magazynowych z uwzględnieniem rezerwacji i dostaw,
 • Cenniki,
 • Dostawcy i nabywcy,
 • Możliwość dezaktywacji wybranych produktów i kontrahentów z list wyszukiwania,
 • Opiekunowie zamówień,
 • Rejestrowanie i wyświetlanie wybranym użytkownikom historii zdarzeń obiektów i dokumentów,
 • Wsparcie dla JPK-FA (2),
 • Kompatybilność z usługą Kopia online po 12 czerwca 2019 r.

Jakkolwiek już na pierwszy rzut oka widać, że spora część zmian dotyczy funkcji związanych z prowadzeniem magazynu towarów handlowych, to jednak większość z nich jest bardzo uniwersalna i adresowana do każdego użytkownika niezależnie od tego jaki rodzaj działaności prowadzi. W dość długim czasie jaki minął od publikacji wersji 1.3 dokonaliśmy bowiem pogłębionej analizy potrzeb aktualnych i potencjalnych użytkowników programu, z uwzględnieniem licznych doświadczeń z innymi pokrewnymi projektami.

Aktualizacja do wersji 1.4

Dotychczasowi użytkownicy programu DuoKomp Sprzedaż i Magazyn mogą dokonać standardowej aktualizacji polegającej na zainstalowaniu najnowszej wersji na serwerze i stanowiskach roboczych wg instrukcji dostępnej na stronie internetowej programu: http://www.duokomp.pl/programs/ds/aktualizacje#updateguide.

Aktualizacja zalecana jest zasadniczo wszystkim użytkownikom zarówno ze względów użytkowych jak i celem zapewnienia najdalej idącej zgodności zarówno z aktualnymi wymogami prawa, jak i pełnej kompatybilności z innymi naszymi usługami i oprogramowaniem. Zalecamy ją również tym, którzy z tych czy innych względów korzystali z udostępnionych poza oficjalnym kanałem dystrybucji wersji beta programu - np. w celu umożliwienia korzystania z usługi Kopia online po 12 czerwca br. Nawet jeżeli użytkownicy nie stwierdzili żadnych problemów w korzystaniu z takich wersji programu, to należy pamiętać, że nie były one w 100% przetestowane i wprowadzano do nich nadal pewne zmiany.

Instalator i więcej informacji