Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.1 / 3.2 – interfejs użytkownika a rozmiar czcionek w systemie Windows

W ostatnim czasie wszystkie nowe wersje naszych programów korzystają już z takich technologii wyświetlania okien i ich zawartości, które możliwie najlepiej dostosowują je do rozwiązań wprowadzonych w systemie Windows 10. Dla większości użytkowników nie powinno to być wprawdzie w ogóle zauważalne, niezależnie od używanego systemu. Pewne różnice mogą dostrzec jednak ci, którzy w ustawieniach ekranu i czcionek systemu Windows wybrali opcję większych niż standardowe czcionek (125% i więcej). Zasadniczo nasze programy są (i zawsze były) przygotowane do pracy z czcionkami 100% i 125%. Dlatego użytkownicy korzystający z tych ustawień nie powinni napotkać utrudniających pracę problemów. Przy jeszcze wyższych rozmiarach programy również będą działały, ale możliwe są utrudnienia – np. niemieszczenie się niektórych okien na ekranie lub “dziwnie” wyglądające paski narzędzi. Jednakże ustawienia czcionek rzędu 150% należą raczej do bardzo wyjątkowych i mieliśmy jak dotąd tylko kilka zgłoszeń od użytkowników, którzy w związku z tym napotkali jakieś problemy. Niestety, ze swojej strony niewiele możemy wówczas zrobić. Jeśli np. takie ustawienia skutkują rozmiarem okien uniemożliwiającym zmieszczenie się ich na ekranie, wówczas pozostaje jedynie zweryfikować również ustawienia wyświetlacza w kierunku ewentualnego zwiększenia rozdzielczości, albo zmniejszyć czcionki.

Niezależnie od powyższego, sama zmiana w zastosowanej technologii spowodowała tu i ówdzie tkwiące w samym oprogramowaniu błędy w wyświetlaniu interfejsu przy ustawieniu czcionek większym niż 100%. W publicznie dostępnych wersjach oprogramowania istotne problemy stwierdzono w programie Proste Faktury:

  • w oknie noty odsetkowej w obszarze, w którym wprowadzane są rekordy opłaconych po terminie dokumentów, możliwe było nieprawidłowe wyświetlanie pól pozwalających w normalnych warunkach wybrać datę; przycisk otwierający kalendarz mógł być niewidoczny, co uniemożliwiało edycję zawartości; ten problem występował w wersji 3.1 i został rozwiązany w chwili publikacji wersji 3.2;
  • w oknie tłumaczeń dokumentów mogły nie mieścić się niektóre kluczowe dla działania tego narzędzia kontrolki i w praktyce uniemożliwić skorzystanie z niego; ten problem występował w wersji 3.1 oraz w pierwszej udostępnionej konsolidacji wersji 3.2; w obecnie dostępnej (od 10 września 2019) wersji programu (3.2.0.19245) problem ten już nie występuje.

W innych naszych aplikacjach, które dostępne są do pobrania dla ogółu użytkowników nie stwierdzono i nie zgłoszono nam jak dotąd utrudniających pracę problemów tego rodzaju.