Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.2 – wsparcie dla JPK-FA (2)

Udostępniliśmy istotną aktualizację programu zapewniającą wsparcie dla struktury JPK-FA (2), która od lipca br. obowiązuje w miejsce dotychczasowej JPK-FA (1). Jakkolwiek z technicznego punktu widzenia program nadal umożliwia wygenerowanie JPK-FA (1), to należy pamiętać, że inne rozwiązania i programy, w tym te wykorzystywane przez organy administracji skarbowej, mogą go już nie wspierać. Przykładowo JPK-FA (1) nie jest już akceptowany przez udostępnianego przez Ministerstwo Finansów Klienta JPK 2.

Ponieważ obowiązek udostępnia JPK-FA na żądanie organów administracji skarbowej ciąży na większości użytkowników programu, zalecamy jego aktualizację wszystkim użytkownikom, o ile ich indywidualna sytuacja podatkowo-prawna nie wyjmuje ich spod tego obowiązku.


 

Dlaczego wsparcie dla JPK-FA jest ważne?

Chociaż od wprowadzenia JPK-FA minęło już dużo czasu to mamy świadomość, że istnieje nadal grupa użytkowników, którzy mimo wszystko używają mocno przestarzałych wersji programu. Takich, które w ogóle nie zapewniają wsparcia w tym zakresie. Dlatego chcielibyśmy wyjaśnić pewne budzące nadal wątpliwości kwestie.

Po pierwsze, w większości przypadków rozwiązaniem „problemu JPK-FA” nie jest współpraca z biurem rachunkowym. To prawda, że tego rodzaju firma przejmuje na siebie techniczne czynności księgowania i często wysyła za podatnika JPK-VAT, ale to zupełnie inna struktura niż JPK-FA. W większości przypadków podczas księgowania na potrzeby deklaracji VAT i JPK-VAT (a od przyszłego roku prawdopodobnie JPK-VDEK), nie wprowadza się danych w zakresie koniecznym do wytworzenia JPK-FA. Dlatego często pomimo współpracy z biurem rachunkowym nie będzie ono w stanie pomóc jeśli organ podatkowy zażąda od użytkownika JPK-FA. Ponieważ JPK-FA opisuje bezpośrednio wystawione faktury, i to z dużą dozą szczegółowości, odpowiednich danych i wsparcia należy szukać u źródła - w oprogramowaniu przy pomocy którego je wytworzono.

Po drugie, nie będzie wystarczającym rozwiązaniem jeśli użytkownik zaktualizuje oprogramowanie dopiero w momencie, gdy pojawi się żądanie udostępnienia JPK-FA. Przed wprowadzeniem JPK-FA oprogramowanie do wystawiania faktur nie przewidywało przechowywania niektórych informacji, które są konieczne do wygenerowania wówczas nieznanych, bo dopiero później wprowadzonych struktur. Dlatego jeśli pomimo wejścia w życie obowiązków związanych z JPK-FA korzystano z przestarzałego oprogramowania lub zignorowano potrzebę wprowadzania do aktualnego programu parametrów opisujących wystawiane faktury, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wytworzony obecnie JPK-FA będzie nieprawidłowy. Jedynym wyjściem w celu uniknięcia odpowiedzialności związanej z dostarczeniem błędnego JPK-FA będzie wówczas „wsteczne” uzupełnienie danych. Może to jednak dotyczyć setek lub tysięcy dokumentów wystawionych miesiące lub lata temu i okazać się przez to zwyczajnie niemożliwe.

 

Jak zaktualizować program Proste Faktury do najnowszej wersji?

  • dla posiadaczy aktualnej licencji czasowej, aktualizacja sprowadza się jak zwykle do pobrania i zainstalowania nowej wersji programu; aktualizacja jest wówczas całkowicie bezpłatna;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 2.x i którzy od razu dokonają bezterminowej aktualizacji do wersji 3.x, skorzystają z bardzo atrakcyjnych rabatów;
  • użytkownicy, których ostatnią licencją jest licencja bezterminowa na wersje 1.x mogą dokonać aktualizacji bezterminowej do wersji 3.x w przeznaczonej specjalnie dla nich niższej cenie.
 

Więcej informacji