Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2018 / 2019 - biuletyn techniczny

W związku ze zgłoszeniem przez użytkowników problemów w zakresie wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów z programu DuoKomp Księga Podatkowa, publikujemy poniższy biuletyn techniczny wraz z zaleceniami dalszego postępowania dla użytkowników.

Oprogramowanie, którego dotyczy informacja

  • DuoKomp Ksiega Podatkowa 2018 wersja 5.1.0.18230 opublikowana w dniu 12.09.2018
  • DuoKomp Ksiega Podatkowa 2019 wersja 6.0.0.19090 opublikowana w dniu 8.04.2019

W celu ustalenia posiadanej wersji programu można m.in. wybrać w jego menu głównym opcję Pomoc -> O programie.

Opis problemu

Na wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów kwoty w rzędach „Suma strony” oraz „Przeniesienie z poprzedniej strony” mogą mieć nieprawidłową w stosunku do oczekiwanej wartość. Rozbieżność wynosić może od 0,01 do 0,99 PLN w stosunku do wartości prawidłowej. Problem dotyczyć może wyłącznie kolumn, których pierwszy wiersz na danej stronie zawiera kwotę z niezerową liczbą groszy. Problem nie dotyczy wiersza „Razem od początku roku”.

Przyczyna

Błąd w kodzie generującym skrypt wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zakres występowania

Wyłącznie w wydruku podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponieważ dotyczy jedynie sposobu prezentacji danych w tym jednym konkretnym miejscu, pozostaje bez wpływu na rzeczywiste wartości danych przechowywanych w programie i nie jest propagowany do innych jego modułów.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu jest instalacja zaktualizowanego oprogramowania.

Użytkownicy posiadający licencję na program DuoKomp Ksiega Podatkowa 2018 i używający wersji 5.1.0.18230

Należy pobrać wersję 5.1.0.19115 dostępną na stronie https://www.duokomp.pl/programs/kp/program w sekcji Archiwalne wersje programu lub klikając poniższy link:

Użytkownicy posiadający licencję na program DuoKomp Ksiega Podatkowa 2019 i używający wersji 6.0.0.19090

Należy pobrać wersję 6.0.0.19115 ze strony https://www.duokomp.pl/programs/kp/ lub klikając poniższy link:

Dalsze zalecenia i wskazówki

Wszystkim użytkownikom korzystającym z wersji, w których występuje problem zaleca się dokonanie aktualizacji oprogramowania. Instrukcja aktualizacji dostępna jest na stronie https://www.duokomp.pl/programs/kp/aktualizacje#updateguide.

Użytkownicy, którzy drukują podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni również wydrukować ponownie te strony księgi, które były poprzednio wydrukowane przez te wersje oprogramowania, w których występuje problem.