Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Zdalny magazyn danych - archiwizacja i współdzielenie danych w aplikacjach DuoKomp

Wielu użytkowników pamięta, a część nadal używa, popularną w naszych aplikacjach usługę Kopia online. Jej zasadniczym przeznaczeniem było wygodne składowanie i udostępnianie danych i ustawień naszych programów na odległość. Kopia online podlega obecnie wygaszeniu, w związku z czym zastąpiliśmy ją nowym rozwiązaniem – narzędziem Zdalny magazyn danych. Ma on podobne co poprzednik przeznaczenie oraz bardzo zbliżony interfejs użytkownika, jednak zorganizowany jest na nowych zasadach. Narzędzie Zdalny magazyn danych wbudowane jest bezpośrednio w następujące aplikacje:

 • DuoKomp Delegacje (od wersji 1.9),
 • DuoKomp Księga Podatkowa (od wersji 7.5),
 • DuoKomp Proste Faktury (od wersji 3.7),
 • DuoKomp Sprzedaż i Magazyn (od wersji 1.6).
 

Do czego służy Zdalny magazyn danych?

Najważniejsze zastosowania Zdalnego magazynu danych to:

 • Zabezpieczenie danych i ustawień przed utratą na skutek zdarzeń losowych lub działań innych osób, takich jak:
  • kradzież, awaria lub zniszczenie komputera,
  • awaria oprogramowania lub atak wirusa,
  • przypadkowe lub celowe skasowanie.
  Dane i ustawienia są wówczas bezpieczne, ponieważ jeśli ich kopia znajduje się poza lokalnym komputerem, to nie jest narażona na skutki zdarzenia, które ten komputer dotknęło.

 • Wygodne przenoszenie danych i ustawień pomiędzy komputerami jeżeli użytkownik korzysta z kilku kopii programu w różnych fizycznych lokalizacjach (dotyczy programów innych niż DuoKomp Sprzedaż i Magazyn, gdyż ten ostatni z założenia posiada innego rodzaju rozwiązanie w postaci architektury klient-serwer). Wysłanie kopii danych lub ustawień do zdalnego katalogu i pobranie ich na docelowym komputerze jest wówczas najwygodniejszym sposobem ich transferu.
 

Jak działa Zdalny magazyn danych?

W chwili obecnej na potrzeby przechowywania kopii danych i ustawień użytkownik może wybierać z następujących popularnych usług:

 • FTP,
 • skrzynka email (POP3 & SMTP),
 • Google Drive.

W każdym przypadku użytkownik korzysta wyłącznie z własnych, całkowicie niezależnych od twórców programów kont w wymienionych usługach. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż użytkownik decyduje nie tylko o tym czy i kiedy zapisać dane poza lokalnym komputerem lub lokalną siecią, ale wybiera również miejsce docelowe składowania danych – rodzaj usługi oraz jej dostawcę.

 

Jak uzyskać dostęp do narzędzia Zdalny magazyn danych?

Korzystanie ze Zdalnego magazynu danych odbywa się bezpośrednio poprzez interfejsy naszych programów. Delegacje, Księga Podatkowa oraz Proste Faktury posiadają odpowiednią opcję w menu głównym oraz w pasku narzędzi okna głównego.

W przypadku programu Sprzedaż i Magazyn narzędzia archiwizacyjne należą do zakresu zarządzania serwerem i bazą danych. Dlatego odpowiednia opcja znajduje się na karcie Archiwizacja w Menedżerze Serwera.

Okno programu jakie się pojawi po kliknięciu wymienionych opcji zapewnia dostęp do wszystkich funkcjonalności usługi.

 

Jak aktywować Zdalny magazyn danych?

W przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań, Zdalny magazyn danych jako taki nie wymaga żadnej specjalnej aktywacji oraz sam w sobie jest całkowicie darmowy. Jest to możliwe, gdyż, jak wspomniano, użytkownik korzysta z niego poprzez własne indywidualne konta w ogólnodostępnych usługach sieciowych.

To czego Zdalny magazyn danych mimo wszystko wymaga, to posiadanie odpowiednio nowej wersji programu, z którego dany użytkownik korzysta. Aktualna lista minimalnie wymaganych wersji znajduje się na początku tego artykułu. Na dzień jego publikacji są to po prostu najnowsze wersje naszych programów. Dlatego na chwilę obecną skorzystanie ze Zdalnego magazynu danych wymaga aktualizacji oprogramowania, która w niektórych przypadkach może być odpłatna. Możliwa odpłatność aktualizacji dotyczy niektórych licencji programów:

 • Księga Podatkowa (licencje na wersje starsze niż 7.0),
 • Proste Faktury (bezterminowe licencje na wersje poniżej 3.0, użytkownicy licencji czasowych zawsze dokonują aktualizacji za darmo).

Ponadto niektóre z obsługiwanych usług mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszych programów. Tj. dla użytkowników posiadających już klucz aktywacjny do programu za pośrednictwem którego korzystają z narzędzia. W tej chwili dotyczy to korzystania z dysków Google.

 

Więcej informacji