Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Kalkulatory 2022

Jak zazwyczaj w nowym roku, rozpoczynamy aktualizacje naszego oprogramowania w związku ze zmianami legislacyjnymi wchodzącymi w życie z początkiem stycznia. W bieżącym roku sytuacja jest dość złożona, a prawne nowości nastręczają sporo problemów. Dlatego aktualizacja obejmie kolejno wszystkie nasze aplikacje, w pierwszej kolejności pakiet Kalkulatorów. W tych ostatnich zmiany obejmują:

  • Kalkulator wynagrodzeń z umowy o pracę,
  • Kalkulator wynagrodzeń cywilnoprawnych,
  • Kalkulator odsetek ustawowych (po zmianie stóp procentowych NBP z 5.01.2022).

Z powyższego nietrudno się domyślić, że większość zmian dotyczy nowych sposobów obliczania składników wynagrodzeń, w tym zwłaszcza składki zdrowotnej, w związku z tzw. “nowy ładem”. Dodatkowo publikacja nowych Kalkulatorów zbiegła się ze zmianą stóp procentowych NBP, skutkującą zmianami stawek odsetek ustawowych. Jest dość prawdopodobne, że akurat one będą teraz regularnie aktualizowane (w praktyce podnoszone) przez dłuższy czas.

W najbliższych dniach należy spodziewać się nowych wersji programów Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn, a chwilę później - również Księga Podatkowa. Wynika to głównie z technicznych współzależności między naszymi rozwiązaniami. O dostępności nowych wersji będziemy informować na naszych stronach internetowych i Facebooku, jak i w rozsyłanych do użytkowników emailach.