Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 10.
RAPORTY

Spis treści    

Program umożliwia tworzenie 5 rodzajów raportów:

  • zestawienia wystawionych delegacji,
  • zestawienia zapamiętanych miejsc docelowych,
  • zestawienia zapamiętanych osób delegowanych,
  • zestawienia zapamiętanych środków lokomocji,
  • zestawienia zapamiętanych tras przejazdu.

Raporty mogą zostać wydrukowane lub zapisane jako pliki w formacie: HTML, PDF, CSV, XML/XLS. Funkcje te dostępne są w menu odpowiednich okien. Okna te pozwalają filtrować listy wg różnych kryteriów - raport będzie zawierał co najwyżej te pozycje, które widoczne są na ekranie. Po drugie, można wybrać czy wydrukowane lub zapisane zostaną wszystkie z tych pozycji, czy tylko zaznaczone. Po trzecie można dodatkowo wybrać jakie kolumny będzie zawierał raport.

Spis treści