Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Promocje

Pierwsze 6 miesięcy pierwszego abonamentu GRATIS

Jesteś nowym użytkownikiem programu Delegacje? A może dopiero zamierzasz pobrać instalator lub po raz pierwszy spotykasz się z naszymi aplikacjami?

DuoKomp Delegacje są oprogramowaniem typu shareware, które użytkownik może przetestować bez zobowiązań w rozsądnym okresie czasu. To standardowe rozwiązanie szeroko spotykane w takiej czy innej formie również w innych aplikacjach.

My jednak oferujemy coś więcej. Każdy nowy użytkownik dokonujący pierwszej aktywacji na wybrany okres ‐ 6, 12, 18 lub 24 miesiące ‐ w swoim pierwszym abonamencie pierwsze 6 miesięcy otrzymuje całkowicie za darmo! Bez jakichkolwiek zastrzeżeń i ograniczeń.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli będzie to abonament półroczny, będzie on całkowicie darmowy - otrzymasz klucz aktywacyjny z pominięciem etapu płatności. W przypadku abonamentów na 12, 18 i 24 miesiące, ich koszt zostanie pomniejszony proporcjonalnie o, odpowiednio, 1/2, 1/3 lub 1/4 kwoty regularnej.

A co z użytkownikami preferującymi licencje bezterminowe? Mamy również i taką opcję w ofercie i również dla niej zostanie naliczony rabat z tytułu pierwszej aktywacji.

Obecnie jest to stała (bezterminowa) promocja będąca częścią standardowego cennika. Łączy się z ewentualnymi innymi mającymi zastosowanie promocjami. Rabat naliczany jest w formularzu zamówienia w momencie, gdy zbierze on już dostatecznie dużo danych potrzebnych do stwierdzenia, że aktywacji dokonuje nowy użytkownik.

Odnowienie aktywacji z rabatem

Z tytułu każdego odnonowienia wcześniejszej aktywacji programu Delegacje naliczane jest automatycznie 10% rabatu od ceny bazowej. Dotyczy to również przedłużenia bezterminowego wcześniejszej aktywacji okresowej.