Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DuoKomp Delegacje - Dokumentacja

Rozdział 1.
WSTĘP

Spis treści  

DuoKomp Delegacje to wygodny w obsłudze program przeznaczony do rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Aplikacja pozwala wystawić polecenie wyjazdu wraz ze stosownymi załącznikami, a następnie dokonać rozliczenia kosztów podróży - zarówno ryczałtowych jak i na podstawie rachunków.

Wśród bardziej szczegółowych funkcji i cech programu można wymienić m.in.:

 • zarządzanie bazą wystawionych delegacji,
 • autonumerację dokumentów,
 • klonowanie delegacji i seryjne drukowanie wielu dokumentów na raz,
 • zapis dokumentów delegacji do PDF,
 • słowniki osób delegowanych, tras przejazdów, miejsc docelowych i środków lokomocji,
 • autozapamiętywanie danych z delegacji do w/w słowników,
 • tworzenie i zapis raportów do PDF, XLS, CSV i HTML,
 • sporządzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych i ustawień,
 • eksport i import danych z/do programu poprzez CSV,
 • pobieranie kursów walut z internetu,
 • dostępność dwóch rodzajów interfejsu użytkownika - uproszczonego i zaawansowanego,
 • mobilność - po rejestracji program można bez problemu uruchamiać np. z pendrive'a,
 • prostą instalację i niewielkie wymagania sprzętowe.

Program uwzględnia stan prawny na dzień 17 stycznia 2023 r., opierając się w szczególności na następujących aktach prawnych:

 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastrukury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Spis treści