Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.4.
Kalkulatory »
KALKULATOR WALUTOWY

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Kalkulator służy do dokonywania przeliczeń z wybranej waluty obcej na polskie złote (PLN), bądź w drugą stronę z polskich złotych na walutę obcą. Katalog dostępnych do wyboru walut jest zamknięty i zgodny z listą walut wyszczególnionych w tabelach kursowych A i B Narodowego Banku Polskiego. Kurs wymiany może zostać albo wpisany dowolnie przez użytkownika (może to być np. kurs umowny lub banku komercyjnego obsługującego firmę użytkownika), albo pobrany automatycznie z serwera NBP (z jego oficjalnych dziennych tabel kursowych).

Kalkulator walutowy

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik musi podać następujące parametry:

  • wartość podlegająca przeliczeniu,
  • sposób (kierunek) przeliczenia,
  • waluta obca,
  • kurs waluty - arbitralny lub NBP z określonej daty.

Zasady obliczeń

Program dokonuje przeliczenia z PLN na walutę obcą lub odwrotnie z zastosowaniem wybranego kursu wymiany, dzieląc lub mnożąc te wartości przez siebie (zależnie od wybranego kierunku przeliczenia), z dodatkowym uwzględnieniem denominatora pobieranego zawsze z tabel kursowych NBP.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako zestawienie korespondujących ze sobą wartości w walucie polskie (PLN) i wybranej walucie obcej.

Kalkulator walutowy online

Aby skorzystać z kalkulatora w wersji online, kliknij link: Kalkulator walutowy

Spis treści