Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.5.
Kalkulatory »
KALKULATOR KILOMETRÓWKI

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Kilometrówka obliczana jest na potrzeby prowadzonej w określony sposób ewidencji przebiegu pojazdu, przy pomocy którego pracownik (w szerokim rozumieniu tego słowa) wykonuje swoje obowiązki służbowe, a który to pojazd nie jest własnością podmiotu (osoby, firmy, organizacji, instytucji), na rzecz którego te obowiązki są wykonywane. Najczęciej właścicielem pojazdu jest wówczas sam pracownik. Kalkulator kilometrówki opiera się na tabeli stawek kilometrówki, zależnych od rodzaju pojazdu, które mają zastosowanie w instutucjach publicznych, jak również w prywatnych firmach dla celów rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Uzyskana wartość stanowi swego rodzaju ryczałt określający maksymalną kwotę rozliczenia udokumentowanych kosztów eksploatacji (paliwo, naprawy, itp) pojazdu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych. Nie oznacza to jednak, że w ramach faktycznych rozliczeń z pracownikami nie mogą zostać przyjęte inne stawki. Dlatego w kalkulatorze istnieje możliwość podania dowolnej stawki za kilometr, niekoniecznie znajdującej oparcie w przepisach prawa.

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik musi podać:

  • rodzaj pojazdu (kilometrówka wg rozporządzenia),
  • stawkę za kilometr (kilometrówka wg stawek własnych),
  • liczbę przejechanych kilometrów (zawsze).

Zasady obliczeń

Wynikająca z ustawień stawka za kilometr mnożona jest przez liczbę przejechanych kilometrów.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako wartość podlegającego rozliczeniu ryczałtu.

Kalkulatory online

Aby skorzystać z kalkulatora w wersji online, kliknij link: Kalkulator kilometrówki

Spis treści