Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8.1

DuoKomp Kalkulatory - Dokumentacja

Rozdział 2.6.
Kalkulatory »
KALKULATORY DIET KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Spis treści    

Przeznaczenie i założenia ogólne

Diety stanowią jedną z należności, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozciąga się to jednak również osoby zatrudnione w prywatnych firmach i organizacjach na potrzeby rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Zasady obliczania diet są nieco odmienne w zależności od tego czy mamy do czynienia z podróżą służbową krajową czy zagraniczną. Zasadniczy mechanizm jest jednak taki sam, a najważniejsza różnica jest tego rodzaju, że w przypadku podróży zagranicznych istnieje cała tabela dziennych stawek diet zależnie od docelowego kraju podróży. Ponieważ istnieje możliwość że na potrzeby rozliczeń w danej firmie lub organizacji stosowane będą jednak inne stawki diet aniżeli wynikające z rozporządzenia, w obu kalkulatorach istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej stawki niekoniecznie wynikającej z przepisów prawa.

Kalkulatory diet stanowią wygodne narzędzie wspomagające okazjonalne rozliczanie diet z tytuły podróży służbowych, w przypadku jednak częstego rozliczania podróży w znacznej liczbie zalecane jest wykorzystanie automatyzującego ten proces oprogramowania do rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych.

Wartości i ustawienia wejściowe

W celu wykonania obliczeń użytkownik musi podać:

  • czas trwania podróży (zawsze),
  • kraj docelowy (tylko podróże zagraniczne),
  • stawkę diety (tylko rozliczenie wg stawek własnych),
  • opcje w zakresie bezpłatnego wyżywienia (o ile ma zastosowanie).

Zasady obliczeń

Na podstawie wprowadzonych parametrów co do wysokości stawki diety, w tym opcji bezpłatnego wyżywienia, jest ona przemnażana przez ilość dni trwania podróży służbowej, z uwzględnieniem ewentualnych sytuacji, gdy podróż trwa mniej niż dobę lub ostania doba podróży jest niepełna.

Wyniki

Wyniki prezentowane są jako wartość podlegającego rozliczeniu ryczałtu. W przypadku podróży zagranicznych w wynikach uwzględniona zostaje także zgodna z wybranym krajem waluta, w której przysługuje dieta.

Kalkulatory online

Aby skorzystać z kalkulatorów w wersji online, kliknij link:

Spis treści